E-resurse

 

 Justiţia juvenilă. Listă bibliografică

 

ANDRONACHE, Anatolie.  Justiția juvenilă: manual de curs. Ch.: Academia de Poliție  Ștefan cel Mare ”, 2014.   343.137.5/A55

BÎRGĂU, Mihail. Delincvenţa juvenilă. In: Criminologie: curs universitar . Ch.: Print-Caro, 2010, pp. 343-373. 343.9/B54

CIOBANU, Viorel, Vasile ROTARU, Victor ZAHARIA și Igor DOLEA. Justiţia juvenilă. Instituţia probaţiunii în sistemul de drept al Republicii Moldova. Medierea penală . Ch.: Elan Poligraf, 2009.            343.1/J95

COJOCARU, Violeta. Legea aplicabilă protecţiei minorilor. In: Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene . Ch.: F.E.-P.”Tipografia Centrală”, 2006, pp. 582-584.            001.891/P93

DOLEA, Igor, Simion DORAŞ, et al. Expertiza judiciară în cauzele privind minorii . Ch.: IRP, 2005.  343.14/E97

FLORIAN, Gheorghe, Victor ZAHARIA și Marcel DILION, et al. Probaţiunea presentenţială în privinţa minorilor: teorie şi practică . Ch.: IRP, 2005.    343.14/P93

JUSTIȚIA JUVENILĂ.  Instituţia probaţiunii în sistemul de drept al Republicii Moldova Medierea penală. Ch.: Elan Inc,  2009.      343.1/J95

JUSTIŢIA JUVENILĂ. Asistenţa socială a copiilor în conflict cu legea. In: Asistenţa socială în contextul transformărilor din Republica Moldova. Ch.: Cu drag S.R.L., 2008, pp.306-338.             364/A86 sau 349.3/A86

MIHAILOV, Veronica. Unele aspecte privind justiţia juvenilă. In:  Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene . Ch.: F.E.-P.”Tipografia Centrală”, 2006, pp. 674-678.            001.891/P93

PIDLEAC, Corina. Regimurile executării sancţiunilor penale pentru minori. In:  Probleme de drept în perioada de tranziţie: conf. şt. anuală a profesorilor (26 aprilie 2002).  Ch.: Univ. de Criminologie, 2002, pp. 191-194. 34/P93

PUICA, Viorica.   Justiţia juvenilă : îndrumar pentru judecători şi procurori . 2014. 343.137.5/P98

ROTARI, Oxana.  Delincvenţa juvenilă: probleme actuale şi căi de soluţionare . Ch.: ULIM, 2010.            343.9/R82

ULIANOVSCHI, Gheorghe. Unele aspecte ale concepţiei noului Cod penal privind combaterea şi prevenirea infracţiunilor săvîrşite de minori. In:  Criminalitatea în Republica Moldova: starea actuală, tendinţele, măsurile de prevenire şi de combatere . Ch.: Acad. „Şt. cel Mare” a MAI, 2003, pp. 104-107.        343.9/C86

URSU, Veaceslav et. al.  Drogurile şi delincvenţa juvenilă: aspecte juridico-penale, criminologice şi procesual-penale . Ch.: Acad. „Şt. cel Mare” a MAI, 2005. 343.57/D84

ZAHARIA, Victor et al.   Raport privind implementarea alternativelor la detenţie pentru minori . Ch.: IRP, 2006.     343.137.5/R25  


Pagini: 1 2 3 4 5 »  
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor