Raport: 2006CUPRINS

Dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor
Utilizarea bibliotecii
Automatizarea şi informatizarea
Activitatea biblioteconomică
Instruirea şi perfecţionarea personalului
Propuneri

Indicatorii de performanţă comparativi 2006/2005

iconraport_2006.pdf (1.80 MB )

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor