Raport: 2005CUPRINS

MESAJUL DIRECTORULUI
DE IURE

Dezvoltarea colecţiei Bibliotecii Publice de Drept
Utilizatorii Bibliotecii Publice de Drept
Serviciile Informaţionale On-Line şi Tradiţionale a Bibliotecii Publice de Drept
Campania Nu plagiatului@bibliotecii tale
Lecţii publice şi alte activităţi
Promovarea Activităţii Bibliotecii Publice de Drept
Instruirea bibliotecarilor Bibliotecii Publice de Drept

DE FACTO

Indicatorii de performanţă comparativi 2005/2004
Activitatea bibliografică în cifre 2005
 

iconraport_2005.pdf (2.04 MB )

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor