Plan: 2006 PlanCUPRINS  

Priorităţile institutionale ale bibliotecii municipale „B.P.Hasdeu” pentru 2006

Misiunea Bibliotecii Publice de Drept

Viziunea Bibliotecii Publice de Drept pentru 2010

Direcţiile prioritare ale Bibliotecii Publice de Drept pentru 2006

Arii ale Bibliotecii Publice de Drept pentru 2006:

Colecţia BPD
Utilizatorul BPD
Personalul BPD
Spaţiul BPD

 Anexe:

Bugetul estimativ BPD
Agenda activităţilor  BPD
Planul de instruire a utilizatorilor  „Cultura informaţională a utilizatorilor”
Planul de instruire a utilizatorilor „ABC-ul bazelor de date juridice”
Planul lecţiilor publice

icon Plan 2006  

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor