Intrari noi

decembrie

Jurnal de Chişinău nr. 49/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 378-379/2019
Кадры и заработная плата нр. 12/2019
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 11-12/2019
Contabilitate și audit nr. 12/2019
Dreptul muncii nr. 12/2019
Dreptul nr. 45/2019
Dreptul nr. 46/2019
Dreptul nr. 47/2019
Dreptul nr. 48/2019
Funcționarul Public nr. 23/2019
Jurnal de Chişinău nr. 46/2019
Jurnal de Chişinău nr. 47/2019
Jurnal de Chişinău nr. 48/2019
Jurnalul juridic naţional nr. 6/2019
Legea și viața nr. 12/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 12/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 360-366/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 367-377/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 380-387/2019
Monitorul Oficial al Republicii Moldova (rom/rus) nr. 388-392/2019
Revista Națională de Drept nr. 4-6/2018
Revista Română de Dreptul Muncii nr. 4/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 11/2019
Кадры и заработная плата нр. 11/2019
Экономическое обозрение нр. 45/2019
Экономическое обозрение нр. 46/2019
Экономическое обозрение нр. 47/2019
Экономическое обозрение нр. 48/2019

noiembrie

Jurnal de Chişinău nr. 43/2019
Jurnal de Chişinău nr. 44/2019
Экономическое обозрение нр. 40/2019
Экономическое обозрение нр. 41/2019
Экономическое обозрение нр. 42/2019
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 10/2019
Contabilitate și audit nr. 10/2019
Contabilitate și audit nr. 11/2019
Dreptul (România) nr. 10/2018
Dreptul (România) nr. 11/2018
Dreptul (România) nr. 12/2018
Dreptul (România) nr. 7/2018
Dreptul (România) nr. 8/2018
Dreptul (România) nr. 9/2018
Dreptul muncii nr. 10/2019
Dreptul muncii nr. 11/2019
Dreptul nr. 40/2019
Dreptul nr. 41/2019
Dreptul nr. 42/2019
Dreptul nr. 43/2019
Dreptul nr. 44/2019
Funcționarul Public nr. 20/2019
Funcționarul Public nr. 21/2019
Jurnal de Chişinău nr. 41/2019
Jurnal de Chişinău nr. 42/2019
Jurnal de Chişinău nr. 45/2019
Jurnalul juridic naţional nr. 5/2019
Legea și viața nr. 10/2019
Legea și viața nr. 11/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 11/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr.10/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 320-325/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 326-327/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 328/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 329-336/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 337/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 338-343/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 352-359/2019
Monitorul Oficial al Republicii Moldova (rom/rus) nr. 344/2019
Monitorul Oficial al Republicii Moldova (rom/rus) nr. 345/2019
Monitorul Oficial al Republicii Moldova (rom/rus) nr. 346-351/2019
Pandectele Române nr. 1/2019
Pandectele Române nr. 2/2019
Pandectele Române nr. 3/2019
Revista Națională de Drept nr. 1-3/2019
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2019
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2019
Revista Română de drept European nr. 1/2019
Revista Română de drept European nr. 2/2019
Revista Română de Dreptul Muncii nr.1/2019
Revista Română de Dreptul Muncii nr.2/2019
Revista Română de Dreptul Muncii nr.3/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 10/2019
Военно - юридический журнал нр. 10/2019
Военно - юридический журнал нр. 8/2019
Военно - юридический журнал нр. 9/2019
Кадры и заработная плата нр. 9/2019
Международное публичное и частное право нр. 5/2019
Финансовое право нр. 10/2019
Финансовое право нр. 10/2019
Финансовое право нр. 11/2019
Финансовое право нр. 9/2019
Экологическое право нр. 5/2019
Экономическое обозрение нр. 43/2019
Экономическое обозрение нр. 44/2019

octombrie

Monitorul Fiscal nr. 6/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 306-309/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 310-313/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 314/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 315-319/2019
Финансовое право нр. 9/2019
Экономическое обозрение нр. 36/2019
Administrarea Publică nr. 3/2019
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 10/2019
Contabilitate și audit nr. 10/2019
Dreptul muncii nr. 10/2019
Dreptul nr. 36/2019
Dreptul nr. 37/2019
Dreptul nr. 38/2019
Funcționarul Public nr. 18/2019
Funcționarul Public nr. 19/2019
Jurnal de Chişinău nr. 37/2019
Jurnal de Chişinău nr. 38/2019
Jurnal de Chişinău nr. 39/2019
Jurnal de Chişinău nr. 40/2019
Legea și viața nr. 10/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 10/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 302 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 303-305/2019
Адвокатская практика нр.4/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 9/2019
Транспортное право нр. 3/2019
Трудовое право в России и за рубежом нр. 3/2019
Экономическое обозрение нр. 37/2019
Экономическое обозрение нр. 38/2019
Экономическое обозрение нр. 39/2019

septembrie

Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 269-272 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 274-278 /2019
Contabilitate și audit nr. 8/2019
Funcționarul Public nr. 16/2019
Jurnal de Chişinău nr. 33/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 278-280 /2019
Экономическое обозрение нр. 34/2019
Экономическое обозрение нр. 35/2019
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 8-9/2019
Contabilitate și audit nr. 9/2019
Dreptul muncii nr. 9/2019
Dreptul nr. 32/2019
Dreptul nr. 33/2019
Dreptul nr. 34/2019
Dreptul nr. 35/2019
Funcționarul Public nr. 17/2019
Jurnal de Chişinău nr. 34/2019
Jurnal de Chişinău nr. 35/2019
Jurnal de Chişinău nr. 36/2019
Legea și viața nr. 9/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 9/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 273 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 281-288 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 289 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 296-301 /2019
Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 1/2018
Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 2/2018
Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 3/2018
Revista română de dreptul proprietății intelectuale nr. 4/2018
Кадры и заработная плата нр. 8/2019
Кадры и заработная плата нр.7/2019
Финансовое право нр. 8/2019
Экономическое обозрение нр. 32/2019
Экономическое обозрение нр. 33/2019

august

Dreptul nr. 29/2019
Jurnal de Chişinău nr. 30/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 246-248 /2019
Dreptul nr. 30/2019
Funcționarul Public nr. 15/2019
Jurnal de Chişinău nr. 29/2019
Jurnal de Chişinău nr. 32/2019
Monitorul Fiscal nr. 5/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 249 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 256-259 /2019
Международное публичное и частное право нр. 4/2019
Финансовое право нр. 7/2019
Экологическое право нр. 3/2019
Экономическое обозрение нр. 31/2019
Dreptul muncii nr. 8/2019
Dreptul nr. 31/2019
Intellectus nr. 1/2/2019
Jurnal de Chişinău nr. 31/2019
Jurnalul juridic naţional nr. 4/2019
Legea și viața nr. 8/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 8/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 250-255 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 260 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 261-268 /2019
Адвокатская практика нр.3/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 7/2019
Военно - юридический журнал нр. 6/2019
Военно - юридический журнал нр. 7/2019
Экономическое обозрение нр. 29/2019
Экономическое обозрение нр. 30/2019

iulie

Dreptul nr. 27/2019
Funcționarul Public nr. 13-14/2019
Jurnal de Chişinău nr. 25/2019
Jurnal de Chişinău nr. 26/2019
Jurnal de Chişinău nr. 27/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 223-229/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 239-240 /2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 6/2019
Военно - юридический журнал нр. 5/2019
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 7/2019
Contabilitate și audit nr. 7/2019
Dreptul muncii nr. 7/2019
Dreptul nr. 25/2019
Dreptul nr. 26/2019
Dreptul nr. 28/2019
Jurnal de Chişinău nr. 28/2019
Legea și viața nr. 7/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 7/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 217/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 218-222/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 230-237/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 238 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 241-243 /2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 244-245 /2019
Revista de Drept Public nr. 1/ 2019
Revista Națională de Drept nr. 10-12/2018
Revista Română de Drept Privat nr. 1/2019
Кадры и заработная плата нр. 6/2019
Транспортное право нр. 2/2019
Трудовое право в России и за рубежом нр. 2/2019
Экономическое обозрение нр. 28/2019
Экономическое обозрение нр.25/2019
Экономическое обозрение нр.26/2019
Экономическое обозрение нр.27/2019

iunie

Jurnal de Chişinău nr. 21/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 185-191/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 5/2019
Экологическое право нр. 2/2019
Dreptul nr. 21/2019
Dreptul nr. 23/2019
Funcționarul Public nr. 10-11/2019
Jurnal de Chişinău nr. 22/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 203-207/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 208/2019
Экономическое обозрение нр.22/2019
Экономическое обозрение нр.23/2019
Administrarea Publică nr. 2/2019
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 6/2019
Dreptul muncii nr. 6/2019
Dreptul nr. 22/2019
Funcționarul Public nr. 12/2019
Jurnal de Chişinău nr. 23/2019
Jurnalul juridic naţional nr. 3/2019
Legea și viața nr. 6/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 6/2019
Monitorul Fiscal nr. 4/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 192/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 193-202/2019
Финансовое право нр. 5/2019
Экономическое обозрение нр.21/2019

mai

Dreptul muncii nr. 5/2019
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 5/2019
Funcționarul Public nr. 9/2019
Jurnal de Chişinău nr. 16/2019
Jurnal de Chişinău nr. 18/2019
Jurnal de Chişinău nr. 19/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 5/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 159-161/2019
Revista de Drept Public nr. 4/ 2018
Revista de științe juridice nr. 1/2018
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2018
Timpul nr. 16/2019
Timpul nr. 17/2019
Timpul nr. 19/2019
Адвокатская практика нр.2/2019
Caiete de Drept Penal nr.4/2018
Contabilitate și audit nr. 5/2019
Dreptul nr. 17/2019
Dreptul nr. 18/2019
Dreptul nr. 19/2019
Funcționarul Public nr. 8/2019
Jurnal de Chişinău nr. 17/2019
Jurnal de Chişinău nr. 20/2019
Legea și viața nr. 5/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 162-166/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 167-170/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 171-177/2019
Revista de științe juridice nr. 2/2017
Revista Institutului Național al Justiției nr. 1/2019
Timpul nr. 18/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр.4/2019
Военно - юридический журнал нр. 4/2019
Кадры и заработная плата нр. 4/2019
Экономическое обозрение нр. 16/2019
Экономическое обозрение нр. 17/2019
Экономическое обозрение нр. 18/2019
Экономическое обозрение нр. 19/2019
Юрист нр. 4/2019
Юрист нр. 5/2019

aprilie

Dreptul muncii nr. 4/2019
Dreptul nr. 14/2019
Dreptul nr. 16/2019
Jurnal de Chişinău nr. 15/2019
Jurnalul juridic naţional nr. 2/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 4/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 119-131/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 139-147/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 148-158/2019
Финансовое право нр. 4/2019
Финансовое право нр. 4/2019
Экономическое обозрение нр. 12/2019
Экономическое обозрение нр. 15/2019
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 4/2019
Contabilitate și audit nr. 4/2019
Dreptul nr. 13/2019
Dreptul nr. 15/2019
Funcționarul Public nr. 7/2019
Jurnal de Chişinău nr. 12/2019
Jurnal de Chişinău nr. 13/2019
Jurnal de Chişinău nr. 14/2019
Legea și viața nr. 4/2019
Monitorul Fiscal nr. 3/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 132-138/2019
Pandectele Române nr. 6/2018
Revista română de drept al afacerilor nr. 3/2018
Revista Română de drept European nr. 4/2018
Timpul nr. 12/2019
Timpul nr. 13/2019
Timpul nr. 14/2019
Timpul nr. 15/2019
Военно - юридический журнал нр. 3/2019
Кадры и заработная плата нр. 3/2019
Международное публичное и частное право нр. 2/2019
Трудовое право в России и за рубежом нр. 1/2019
Экономическое обозрение нр. 13/2019
Экономическое обозрение нр. 14/2019
Юрист нр. 3/2019

martie

Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 93/2019
Dreptul nr. 8/2019
Jurnal de Chişinău nr. 10/2019
Jurnal de Chişinău nr. 11/2019
Jurnal de Chişinău nr. 8/2019
Jurnal de Chişinău nr. 9/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 101-107/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 111-118/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 66-75/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 76-85/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 86-92/2019
Timpul nr. 10/2019
Timpul nr. 11/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 2/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 3/2019
Юрист нр. 1/2019
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 3/2019
Contabilitate și audit nr. 3/2019
Dreptul muncii nr. 3/2019
Dreptul nr. 10/2019
Dreptul nr. 11/2019
Dreptul nr. 12/2019
Dreptul nr. 9/2019
Funcționarul Public nr. 4/2019
Funcționarul Public nr. 6/2019
Legea și viața nr. 3/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 3/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 100/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 108-110/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 94-99/2019
Revista Română de drept European 3/2018
Timpul nr. 7/2019
Timpul nr. 8/2019
Timpul nr. 9/2019
Адвокатская практика нр.1/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 1/2019
Военно - юридический журнал нр. 1/2019
Военно - юридический журнал нр. 2/2019
Кадры и заработная плата нр. 1/2019
Кадры и заработная плата нр. 2/2019
Транспортное право нр. 1/2019
Финансовое право нр. 1/2019
Финансовое право нр. 2/2019
Финансовое право нр. 3/2019
Экологическое право нр. 1/2019
Экономическое обозрение нр. 10/2019
Экономическое обозрение нр. 11/2019
Экономическое обозрение нр. 7/2019
Экономическое обозрение нр. 8/2019
Экономическое обозрение нр. 9/2019
Юрист нр. 2/2019

februarie

Legea și viața nr. 2/2019
Timpul nr. 3/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 12/2018
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 2/2019
Contabilitate și audit nr. 2/2019
Dreptul nr. 4/2019
Dreptul nr. 7/2019
Jurnal de Chişinău nr. 4/2019
Jurnalul juridic naţional nr. 1/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 30-37/2019
Timpul nr. 4/2019
Экономическое обозрение нр. 3/2019
Экономическое обозрение нр. 4/2019
Экономическое обозрение нр. 5/2019
Экономическое обозрение нр. 6/2019
Dreptul muncii nr. 2/2019
Dreptul nr. 5/2019
Dreptul nr. 6/2019
Funcționarul Public nr. 2/2019
Funcționarul Public nr. 3/2019
Intellectus nr. 4/2018
Jurnal de Chişinău nr. 5/2019
Jurnal de Chişinău nr. 6/2019
Jurnal de Chişinău nr. 7/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 2/2019
Monitorul Fiscal nr. 2/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 38-47/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 48/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 49-58/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 59-65/2019
Revista Națională de Drept nr. 7-9/2018
Timpul nr. 5/2019
Timpul nr. 6/2019
Международное публичное и частное право нр. 1/2019

ianuarie

Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 1/2019
Caiete de Drept Penal nr.3/2018
Dreptul muncii nr. 1/2019
Dreptul nr. 1/2019
Dreptul nr. 2/2019
Dreptul nr. 3/2019
Jurnal de Chişinău nr. 2/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 1-5/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 13-21/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 22-23/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 24-28/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 6-12/2019
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2018
Timpul nr. 2/2019
Administrarea Publică nr. 4/2018
Contabilitate și audit nr. 1/2019
Funcționarul Public nr. 1/2019
Funcționarul Public nr. 24/2018
Jurnal de Chişinău nr. 1/2019
Jurnal de Chişinău nr. 3/2019
Legea și viața nr. 1/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 1/2019
Monitoriul Fiscal nr. 1/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 29/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 526-528/2018
Pandectele Române nr.5/2018
Revista de Drept Public nr. 3/ 2018
Revista de Drept Public nr. S/ 2018 (supliment)
Revista română de criminalistică nr. 4/2018
Revista Română de Dreptul Muncii nr.5/2018
Адвокатская практика нр.6/2018
Арбитражный и гражданский процесс нр. 11/2018
Международное публичное и частное право нр. 6/2018
Экономическое обозрение нр. 1/2019
Экономическое обозрение нр. 2/2019
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor