Intrari noi

februarie

Timpul nr. 3/2019
Арбитражный и гражданский процесс нр. 12/2018
Dreptul nr. 4/2019
Dreptul nr. 7/2019
Jurnal de Chişinău nr. 4/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 30-37/2019
Timpul nr. 4/2019
Экономическое обозрение нр. 3/2019
Экономическое обозрение нр. 4/2019
Экономическое обозрение нр. 5/2019
Экономическое обозрение нр. 6/2019
Dreptul nr. 5/2019
Dreptul nr. 6/2019
Funcționarul Public nr. 2/2019
Funcționarul Public nr. 3/2019
Intellectus nr. 4/2018
Jurnal de Chişinău nr. 5/2019
Jurnal de Chişinău nr. 6/2019
Jurnal de Chişinău nr. 7/2019
Monitorul Fiscal nr. 2/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 38-47/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 48/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 49-58/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 59-65/2019
Timpul nr. 5/2019
Timpul nr. 6/2019

ianuarie

Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018
Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 1/2019
Caiete de Drept Penal nr.3/2018
Dreptul muncii nr. 1/2019
Dreptul nr. 1/2019
Dreptul nr. 2/2019
Dreptul nr. 3/2019
Jurnal de Chişinău nr. 2/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 1-5/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 13-21/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 22-23/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 24-28/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 6-12/2019
Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2018
Timpul nr. 2/2019
Administrarea Publică nr. 4/2018
Contabilitate și audit nr. 1/2019
Funcționarul Public nr. 1/2019
Funcționarul Public nr. 24/2018
Jurnal de Chişinău nr. 1/2019
Jurnal de Chişinău nr. 3/2019
Legea și viața nr. 1/2019
Mesagerul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 1/2019
Monitoriul Fiscal nr. 1/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 29/2019
Monitorul Oficial (rom/rus) nr. 526-528/2018
Pandectele Române nr.5/2018
Revista de Drept Public nr. 3/ 2018
Revista de Drept Public nr. S/ 2018 (supliment)
Revista română de criminalistică nr. 4/2018
Revista Română de Dreptul Muncii nr.5/2018
Адвокатская практика нр.6/2018
Арбитражный и гражданский процесс нр. 11/2018
Международное публичное и частное право нр. 6/2018
Экономическое обозрение нр. 1/2019
Экономическое обозрение нр. 2/2019
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor