Intrari noi

decembrie

Administrarea Publică nr. 4 - 2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 12- 2010
Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 12 - 2010
Caiete de drept penal nr. 2,3 - 2010
Curierul judiciar nr. 6,7,8,9,10 - 2010
Dreptul nr. 11,12 - 2010
Dreptul Muncii nr. 12 - 2010
Funcţionarul Public nr. 21;22;23-24 - 2010
Justiţia Constituţională nr. 4 - 2010
Legea şi Viaţa nr.12 - 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.12- 2010
Monitorul de Chisinau nr.20;21; - 2010
Monitorul Oficial RM (rom/rus) nr.235-240;241-246;247-251;252-253;254-256;257-258 - 2010
Noua revisă de drepturile omului nr.2,3 - 2010
Pandectele române nr. 10 - 2010
Revista de drept penal nr. 2,3 - 2010
Revista de drept public nr. 2 - 2010
Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale nr. 2 - 2010
Revista Naţională de Drept nr. 11 - 2010
Studii de drept românesc nr. 1 - 2010
Ziarul DREPTUL nr.45;46 - 2010
Арбитражный и Гражданский Процесс нр.11 - 2010
Банки и Финансы нр. 12 - 2010
Банковское Право нр.5 - 2010
Документ нр. 11-12 - 2010
Закон и Жизнь нр. 12 - 2010
Законодательство нр.11- 2010
Международное Публичное и Частное Право нр. 5 - 2010
Право и Экономика нр. 11 - 2010
Российский Адвокат нр.8 - 2010
Российский Следователь нр.18,19,20 - 2010
Российский Судья нр. 9,10,11 - 2010
Семейное и Жилищное Право нр.4 - 2010
Современное Право нр.11 - 2010
Уголовное Право нр.6 - 2010
Хозяйство и Право нр.12- 2010
Юрист нр. 10,11- 2010

noiembrie

Avocatul Poporului nr. 7-8; 9-10 - 2010
Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 11 - 2010
Dreptul nr. 9;10 - 2010
Funcţionarul Public nr. 18-19;20 - 2010
Intellectus nr.3 - 2010
Legea şi Viaţa nr.11 - 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.11- 2010
Monitorul de Chisinau nr.19 - 2010
Monitorul Oficial RM (rom/rus) nr.214-220;221-222;223-225;226;227-230;231-234 - 2010
Revista română de dreptul muncii nr. 7 - 2010
Ziarul DREPTUL nr.41;42;43;44 - 2010
Арбитражный и Гражданский Процесс нр.10 - 2010
Банки и Финансы нр. 11 - 2010
Закон и Жизнь нр. 11 - 2010
Право и Экономика нр. 10- 2010
Современное Право нр.10 - 2010
Судебно-Медицинская Экспертиза нр. 5 - 2010
Хозяйство и Право нр.11 - 2010

octombrie

Dreptul Muncii nr. 10-11 - 2010
Monitorul de Chisinau nr.16,17,18 - 2010
Monitorul Oficial RM (rom/rus) nr.191-193;194-196;197-199;200-201;202-205;206-209;210;211-212;213 - 2010
Pandectele române nr. 9 - 2010
Revista Institutului Naţional al Justiţiei nr.2 - 2010
Revista Naţională de Drept nr. 9 - 10 - 2010
Revista română de drept al afacerilor nr. 1,2,3,4,5,6 - 2010
Revista română de drept european nr.1,2,3 - 2010
Ziarul DREPTUL nr.37;38;39;40 - 2010
Адвокатская Практика нр.3; 4 - 2010
Банковское Право нр.3,4 - 2010
Бюллетень Нотариальной Практике нр.3 - 2010
Законодательство нр. 10- 2010
Законодательство нр.9 - 2010
Международное Публичное и Частное Право нр. 4 - 2010
Нотариус нр.3 - 2010
Право и Экономика нр. 9 - 2010
Российский Следователь нр.13;14;15;16,17 - 2010
Российский Судья нр. 7;8 - 2010
Семейное и Жилищное Право нр.3 - 2010
Современное Право нр.9 - 2010
Судебно-Медицинская Экспертиза нр. 3 - 2010
Уголовное Право нр.5 - 2010
Хозяйство и Право нр.10 - 2010
Юрист нр. 7;8,9 - 2010

septembrie

Administrarea Publică nr.2-3 - 2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 6,7-8 - 2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 9 ;10- 2010
Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 8 - 2010
Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 9;10- 2010
Dreptul Muncii nr. 9 - 2010
DREPTUL nr.5,6,7,8
Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr.2 - 2010
Funcţionarul Public nr. 11,12 - 2010
Justiţia Constituţională nr. 3 - 2010
Legea şi Viaţa nr.9;10- 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.8 - 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.9;10- 2010
Monitorul de Chişinău nr. 14;15- 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 155-158;159;160-162 - 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 155-158;159;160-162;163-165;166-168 - 2010
Revista de Drept Comercial nr. 6;7-8 - 2010
Revista de Drept Penal nr. 1- 2010
Revista de drept public nr.4 - 2009
Revista română de Drept Privat nr. 2 - 2010
Ziarul Dreptul nr. 32 - 2010
Арбитражный и Гражданский Процесс нр.8;9 - 2010
Закон и Жизнь нр.9;10 - 2010
Международное Публичное и Частное Право нр.1,2,3 - 2010
Российский Адвокат нр. 5- 2010
Семейное и Жилищное Право нр. 2 - 2010

august

Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 7- 2010
Intellectus nr.2 - 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.7 - 2010
Monitorul de Chişinău nr. 12,13 - 2010
Revista Institutului Naţional al Justiţiei nr.1 - 2010
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale nr.1 - 2010
Revista Naţională de Drept nr.5-6 - 2010
Revista română de dreptul Muncii nr. 1,2,3,4
Ziarul Dreptul nr. 29,30,31 - 2010
Документ нр. 7-8 2010
Закон и Жизнь нр.8- 2010
Российский Адвокат нр. 4 - 2010
Свbременное Право нр.5,6,7,8 - 2010
Хозяйство и Право нр.6,7- 2010

iulie

Monitorul de Chişinău nr. 8,9,10 - 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 103-104;105-106;107;108-109;110-113;114-116;117-118;119-120;121-123;124-125;126-128;129-130 - 2010
Ziarul Dreptul nr. 24,25,26,27,28 - 2010
Закон и Жизнь нр.7- 2010
Законодателбство нр. 8 - 2010

iunie

Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 6- 2010
Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 6- 2010
Caiete de drept penal nr. 1 - 2010
Curierul Judiciar nr.1,4,5 - 2010
Dreptul Muncii nr. 5-6- 2010
Funcţionarul Public nr. 10 - 2010
Funcţionarul Public nr. 9 - 2010
Intellectus nr.1 - 2010
Justiţia Constituţională nr. 2 - 2010
Legea şi Viaţa nr.6 - 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.6 - 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 85-86;87-90;91-93;94-97;98-99;100-102;103-104;105-106;107;108-109- 2010
Noua revistă de Drepturile Omului nr.1 - 2010
Revista de drept public nr.1,4 - 2010
Ziarul Dreptul nr. 21 - 2010
Ziarul Dreptul nr. 22;23 - 2010
Адвокатская практика нр. 2 - 2010
Арбитражный и Гражданский Процесс нр.4 - 2010
Банки и Финансы нр.6 - 2010
Банковское Право нр. 2 - 2010
Документ нр. 5-6 2010
Закон и Жизнь нр.6 - 2010
Российский Адвокат нр. 3 - 2010
Российский Следователь нр. 8 - 2010
Российский Судья нр. 3 - 2010
Российский Судья нр. 4 - 2010
Семейное и Жилищное Право нр. 1 - 2010
Современная Европа нр.1 - 2010
Современная Европа нр.2 - 2010
Судебно-Медицинская Экспертиза нр.2, 2010
Хозяйство и Право нр.4,5 - 2010
Юрист нр. 3,4 - 2010

mai

Administrarea Publică nr.1 - 2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 5 - 2010
Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 5 - 2010
Funcţionarul Public nr. 7-8 - 2010
Legea şi Viaţa nr.5 - 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.5 - 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 66-67;68-69;70-71;72-74- 2010
Pandectele Române nr. 3 - 2010
Revista de Drept Comercial nr. 1,2,4,5 - 2010
Revista Naţională de Drept nr. 4 - 2010
Ziarul Dreptul nr. 17 - 2010
Документ нр. 4 - 2010
Закон и Жизнь нр.5 - 2010
Право и Экономика нр. 4 - 2010
Современное Право нр.4 - 2010
Уголовное Право нр.2 - 2010

aprilie

Avocatul Poporului nr.1-2;3-4 ; - 2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 4 - 2010
Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 4 - 2010
Curierul Judiciar nr.2,3 - 2010
Dreptul Muncii nr. 4 - 2010
Justiţia Constituţională nr. 1 - 2010
Legea şi Viaţa nr.4 - 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.4 - 2010
Monitorul de Chişinău nr. 6 - 2010
Monitorul de Chişinău nr. 7 - 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 47-49;50;51;51a;52-53;54-55;56-57;58-60;61;62-63;64-65- 2010
Revista de drept Comercial nr.3 - 2010
Revista română de Drept Privat nr.1 - 2010
Revista română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 1 - 2010
Ziarul DREPTUL nr.12 - 2010
Ziarul DREPTUL nr.14 - 2010
Закон и Жизнь нр.4 - 2010

martie

Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 3 - 2010
Dreptul Muncii nr. 3 - 2010
Funcţionarul Public nr. 5 - 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 32;33;34;35 - 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 32;33;34;35;36;37-38;39-40;41-43;44-46 - 2010
Pandectele Române nr. 1 - 2010
Revista de Drept Comercial nr. 7-8 2009
Revista de Drept Penal nr. 2, 4 - 2009
Revista Naţională de Drept nr.2 - 2010
Revista română de Drept Privat nr. 5 - 2009
Revista română de Dreptul Proprietăţii Intelectuale nr. 4 - 2009
Ziarul DREPTUL nr. 8,9,10,11 - 2010
Документ нр. 2-3 2010
Российский Адвокат нр. 1 - 2010
Свbременное Право нр.2 - 2010
Судебно-Медицинская Экспертиза нр.1 - 2010

februarie

Buletinul Curţii Supreme de Justiţie al Republicii Moldova nr. 2 - 2010
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie nr. 1 - 2010
Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor nr. 2 - 2010
Buletinul Inspectoratului Principal de Stat de pe lingă Ministerul Finanţelor nr. 1 - 2010
Dreptul (România) nr. 2 - 2010
Dreptul Muncii nr. 1 - 2010
Dreptul Muncii nr.2 - 2010
Dreptul, nr. 4,5 - 2010
Legea şi Viaţa (rom/rus) nr. 1 - 2010
Legea şi Viaţa nr. 2 - 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 2 - 2010
Mesagerul Ministerului Sănătăţii nr. 1 - 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 1;2-4;5-7;8-10;11-12;13-14;15-17;18-19;20-22;23-24;25-26;27-28;29. 2010
Monitorul Oficial al R.M. (rom/rus) nr. 1;2-4;5-7;8-10;11-12;13-14;15-17;18-19;20-22;23-24;25-26;27-28;29;30-31. 2010
Profit (Rom, Rus, En), nr.1-2, 2010
Revista Naţinală de Drept nr. 1 - 2010
Revista română de Drept al Afacerilor nr. 10 - 2009
Ziarul Dreptul nr. 7 - 2010
Закон и Жизнь нр. 2 - 2010
Законодательство нр. 2 - 2010
Российский Следователь, нр.1, 2010
Современное Право , нр.1 - 2010
Хозяйство и Право нр. 2 - 2010
Юрист нр.1- 2010

ianuarie

Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 1 - 2010
Dreptul, nr. 1, 2, 3, 2010
Funcţionarul Public, nr. 1, 2, 3-2010
Monitorul de Chişinău, nr. 1 - 2010
Документ, nr. 1, 2010
Хозяйство и Право Nr. 1, 2010
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor