Intrari noi

martie

Almanah politic 2018 / dir. Igor Volnițchi ; red. : Ana Cereteu ; fotograf : Andrei Boguș, Constantin Grigoriță. – Chișinău : S.n., 2019. – 360 p. : fot. color 978-9975-148-10-4
Basarabia în „Colecția completă a legilor Imperiului Rus”. Vol. 1 : Documente extrase din colecția I : (1649-1825) / lucrare îngrijită de Mihai Tașcă, Igor Ojog, Igor Șarov. – Chișinău : Cartdidact, 2017. – 782 p. 978-9975-4206-6-2
Blot, I. Europa colonizată / Ivan Blot ; trad. de Irina Marina Borțoi. – Chișinău : Universitatea Populară, 2018. – 208 p. 978-9975-145-00-8
Codul civil al Republicii Moldova : Text actualizat la 01.03.2019. Cod civil. Legea pentru punerea în aplicare a Codului civil. Tabel de concordanță. – Chișinău : Cu Drag, 2019. – 752 p. 978-9975-3237-2-7
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : Republicat: 03.08.2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 285-294, art. 436. – Chişinău : Cartier, 2018. – 330 p. 978-9975-86-307-0
Codul muncii : republicat și actualizat prin OUG nr. 53/2017 : culegere de acte normative după documente oficiale / col. concepută și îngr. de Anișoara Partheniu. – București : Meteor Press, 2017. – 143 p. 978-973-728-697-0
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului : preambul. – Chișinău : S.n., 2018. – 72 p., il.
Cucerescu, V. Managementul proiectelor europene / Vasile Cucerescu, Ioan Horga, Istvan Polgar. – Chișinău : S.n., 2019. – 249 p. 978-9975-56-677-3
Ghidul alesului local „Dimensiunea de gen în guvernarea locală” : destinat femeilor și bărbaților, aleși în funcțiile de primari, consilieri locali sau raionali. – Chişinău : S.n., 2015. – 54 p.
Ghidul Candidatei în campania electorală / concept : Ecaterina Mardarovici ; elaborare : Loretta Handrabura, Doina Bordeanu. – Chișinău : S.n., 2018. – 64 p. : fig., tab. 978-9975-87-443-4
Guidelines for public security providers in elections. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2017. – 64 p. : il. 978-92-9234-950-9
Handbook for long-term election observers : Beyong election day observation. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2017. – 64 p. : il. 83-60190-35-6
Handbook for monitoring women's participation in elections. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2017. – 54 p. : il.
Handbook for the observation of campaign finance. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2015. – 76 p. : il. 978-92-9234-903-5
Handbook for the observation of voter registration. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2015. – 56 p. : il. 978-92-9234-827-4
Handbook on media monitoring for election observation missions. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2015. – 76 p. : il. 978-92-9234-826-7
Handbook on Observing and Promoting the Electoral Participation of Persons with Disabilities. – Warszawa : OSCE Office for Democratic Inst., 2017. – 84 p. : il. 978-92-9234-951-6
Handbook on observing and promoting the participation of national minorities in electoral processes. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2014. – 80 p. : il. 978-92-9234-892-2
Handbook on the Follow-up of Electoral Recommendations. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2016. – 76 p. : il. 978-92-9234-930-1
Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor = Влияние институциональных изменений на электоральное поведение граждан. – Chișinău : Princeps, 2018. – 216 p. 978-9975-3241-5-1
Instituția Națională de Protecție a Drepturilor Omului din Moldova - 20 de ani. – Chișinău : S.n., 2018. – 24 p., il.
Juvin, Herve. Guvernarea dorinței / Herve Juvin ; trad. de Ruxandra Iordache. – Chișinău : Universitatea Populară, 2018. – 265 p. 978-9975-145-01-5
Mazower, Mark. Umbre peste Europa. Democrație și totalitarism în secolul XX / Mark Mazower ; trad. din lb. engl. și note de Mihnea Gafița. – București : Litera, 2018. – 640 p. 978-606-33-2926-5
Mihai Eminescu : Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu : Serie nouă : Nr. 1-2 (16-17), 2018 / Bibl. Mun. B.P. Hasdeu. Centrul Academic Internațional Eminescu ; dir. : Mihai Cimpoi, Ele
National Institution for the protection of human rights in Moldova - 20 years. – Chișinău : S.n., 2018. – 24 p., il.
Ojog, Gh. Corjova, satul meu din pragul casei ... / Gheorghe Ojog. – Chișinău : Cartea Militară, 2017. – 478 p. : fot. 978-9975-3163-0-9
Olărescu, A. Orașul Cricova în ascensiune continuă : Monografie / Angela Olărescu. – Chișinău : S.n., 2017. – 628 p. : il. 978-9975-128-98-8
Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017. – Chișinău : S.n., 2018. – 447 p. 978-9975-4340-0-3
Recomandările (observațiile finale) ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului emise în cadrul examinării celui de-al patrulea și al cincilea raport periodic combinat : 29 septembrie 2017. – Chișinău : S.n., 2018. – 24 p.
Report of the observance of human rights and freedoms in the Republic of Moldova in 2016. – Chișinău : S.n., 2017. – 156 p.
Report on observance of human rights and freedoms in the Republic of Moldova in 2017. – Chișinău : S.n., 2018. – 95 p.
Sfatul Țării. Vol. 2 : Procesele-verbale ale Comisiei Agrare / ed. de Ion Țurcanu. – Chișinău : Știința, 2018. – 610 p. 978-9975-85-150-3
Thomas, Katherine Woodward. Despărțirea con-ști-en-tă : 5 pași pentru a trăi fericit chiar și după divorț / Katherine Woodward Thomas ; trad. : Mihaela Răileanu . – București : Curtea Veche, 2018 . – 351 p. 978-606-44-0125-0

ianuarie

Cojocaru, V. Clauzele abuzive în contractele de consum : monografie. - Chișinău : CEP USM, 2013. - 192 p.
Shelley, Louise. Human Trafficking : A Global Perspective. – New York : Cambridge University Press, 2010. – 341 p.
Price, Matthew E. . Rethinking Asylum : History, Purpose, and Limits. – New York : Cambridge University Press, 2009. – 279 p.
Radu, Florin-Răzvan. Drept european și internațional penal. – București : C.H. Beck, 2013. – 428 p.
Schabas, W. Genocide in international Law : The Crimes of Crimes. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 741 p.
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor