Intrari noi

mai

Pîntea, I. și Vanhoutte, P. Evaluarea post-adoptare a actelor administrative : Practici, experiențe și recomandări / Iurie Pîntea, Peter Vanhoutte. – Chișinău : Institutul de Politici Publice, 2017. – 33 p.
10 Mari Craioveni : Acțiunea pentru Renașterea Craiovei. – Craiova : Sitech, 2018. – 144 p. : il. 978-606-11-6641-1
Armeanic, Al. Drept bancar și valutar : Note de curs / Alexandru Armeanic. – Chişinău : S.n., 2019. – 136 p. 978-9975-3256-9-1
Băncilă, N. și Ganea, V. Constrângeri și posibilități de optimizare a activității de finanțare în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii / Natalia Băncilă, Victoria Ganea. – Chișinău : IEFS, 2012. – 182 p. 978-9975-4326-8-9
Bodolica, I. Evoluția aviației civile în Republica Moldova / Irina Bodolica. – Chișinău : Bons Offices, 2014. – 43 p. : il.
Ciobanu, O. Controlul vamal : note de curs / Octavian Ciobanu. – Chișinău : S.n., 2016. – 149 p.
Cojocaru, Gheorghe E. Sclifos, E.T. Documents diplomatiques français : La Russie, L'Ukraine, La Roumanie et la Bessarabie : (Septembre 1917-mai 1918) / ed.: Gheorghe E. Cojocaru, E.T. Sclifos. – Chișinău : S.n., 2018. – 544 p. 978-9975-139-75-5
Constituţia Republicii Moldova. – Chişinău : s.n., 2019. – 68 p
Contrôle et orientation: La pertinence du contrôle parlementaire pour le secteur de la sécurité / ed.: Hans Born, Philipp Fluri, Simon Lunn. – Geneve : S.n., 2014. – 324 p. 978-92-9222-193-5
Cooperare juridică internațională : 50 de tratate internaționale la care Republica Moldova este parte. – Chișinău : s.n., 2018. – 796 p. 978-9975-57-255-2
Election observation handbook. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2010. – 120 p. : il. 978-92-9234-778-9
Electoral code of the Republic of Moldova. – Chişinău : s.n., 2019. – 110 p.
Florea, V. Răspunderea penală pentru infracţiunile medicale / Vasile Florea. – Chişinău : S.n., 2017. – 70 p.
Furdui, S. Aport jurisprudențial-științific la Dreptul contravenţional / Sergiu Furdui. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 289 p. 978-9975-149-06-8
Ghid pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova, reîntorși de peste hotare = Руководство по (ре)интеграции граждан Республики Молдова, которые вернулись из-за рубежа / consult.: Rodica Nicoara. – Chișinău : S.n., 2018. – 97+99 p.
Grofu, N. Mic îndrumar de tactică și metodologie criminalistică / Nicolae Grofu. – București : Didactică și Pedagogică, 2019. – 130 p. 978-606-31-0779-5
Gruneanțu, L., Ionescu, M. Contribuția avocaților din Transilvania și Banat la Marea Unire / Lazăr Gruneanțu, Mirel Ionescu ; contrib. doc., fișe biogr. : Valentin Orga, Alexandru-Bogdan Bud ; colab. : Vasile Dudaș. – Cluj-Napoca : Argonaut, 2018. – 546 p
Manual pentru prevenirea suicidului în comunitate : Ghid pentru profesioniști și voluntari. – Chișinău : Asociația Obștească ”Altruism”, 2016. – 56 p.
Medierea : Ghid de bune practici în temeiul Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii. – Haga : Conferința de la Haga de drept internațional privat, 2012. – 92 p. 978-92-79-32408-6
Only an empty shell : The underlivered promise of an independent judiciary in Moldova : A mission raport. – Geneva : International Comission of Jurists, 2019. – 52 p.
Osmochescu, N. și Șiman A.. Impactul organizațiilor internaționale asupra dezvoltării dreptului internațional contemporan / Osmochescu Nicolae, Șiman Augustina. – Chișinău : S.n., 2019. – 296 p. 978-9975-3278-7-9
Patrașcu, Ș. Istoria Baroului Dolj 1928-1948 / Șerban Patrașcu. – Craiova : Sitech, 2018. – 222 p. : il. 978-606-11-6470-7
Poalelungi, M. ș.a. Convenția Europeană a Drepturilor Omului : Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova : Concluzii și recomandări / Mihai Poalelungi, Diana Sârcu, Olga Dorul, .... – Chișinău : s.n. ; 201
Poalelungi, M. ș.a. Modele de acte judecătorești în procesul penal pentru judecătorii de instrucție / Mihai Poalelungi, Artur Airapetean, Elena Cobzac, .... – Chișinău : s.n., 2018. – 938 p. 978-9975-146-14-2
Promisiunea neîndeplinită privind un sistem judecătoresc independent în Moldova : Raport al misiunii. – Geneva : Comisia Internațională a juriștilor, 2019. – 52 p.
Reflectarea subiectului suicidului în presă : Ghid pentru media. – Chișinău : MIRT, 2014. – 19 p.
Reporter în Transnistria : ghid. – Chișinău : RISE Moldova, 2018. – 256 p.
Săuleanu, Lucian Bernd. Patru ani de decanat (2015-2019) : Panegirice, cuvântări, decizii și articole / Lucian Bernd Săuleanu. – Craiova : Sitech, 2019. – 208 p. 978-606-11-6802-6
Teoria și practica administrării publice : Materiale ale conferinței științifico-practice cu participare internațională 17 mai 2019 / col. red. : Oleg Balan, Aurel Sîmboteanu, Silvia Dulschi .... – Chișinău : AAP, 2019. – 660 p. 978-9975-3240-4-5
Țurcan, P. Reglementarea tarifară și netarifară a operațiunilor de import-export : note de curs / Pavel Țurcan. – Chișinău : S.n., 2016. – 148 p.
Țurcan, P. ș.a. Drept vamal : note de curs / Pavel Țurcan, Ianuș Erhan, Octavian Ciobanu,.... – Chişinău : S. n., 2016. – 255 p.
Как принести права человека домой : Защита прав человека в национальных и международных инстанциях / ред.: Антон Бурков. – Moskva : B.i., 2018. – 400 s. 978-5-6041295-1-7

martie

Almanah politic 2018 / dir. Igor Volnițchi ; red. : Ana Cereteu ; fotograf : Andrei Boguș, Constantin Grigoriță. – Chișinău : S.n., 2019. – 360 p. : fot. color 978-9975-148-10-4
Basarabia în „Colecția completă a legilor Imperiului Rus”. Vol. 1 : Documente extrase din colecția I : (1649-1825) / lucrare îngrijită de Mihai Tașcă, Igor Ojog, Igor Șarov. – Chișinău : Cartdidact, 2017. – 782 p. 978-9975-4206-6-2
Blot, I. Europa colonizată / Ivan Blot ; trad. de Irina Marina Borțoi. – Chișinău : Universitatea Populară, 2018. – 208 p. 978-9975-145-00-8
Codul civil al Republicii Moldova : Text actualizat la 01.03.2019. Cod civil. Legea pentru punerea în aplicare a Codului civil. Tabel de concordanță. – Chișinău : Cu Drag, 2019. – 752 p. 978-9975-3237-2-7
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova : Republicat: 03.08.2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 285-294, art. 436. – Chişinău : Cartier, 2018. – 330 p. 978-9975-86-307-0
Codul muncii : republicat și actualizat prin OUG nr. 53/2017 : culegere de acte normative după documente oficiale / col. concepută și îngr. de Anișoara Partheniu. – București : Meteor Press, 2017. – 143 p. 978-973-728-697-0
Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului : preambul. – Chișinău : S.n., 2018. – 72 p., il.
Cucerescu, V. Managementul proiectelor europene / Vasile Cucerescu, Ioan Horga, Istvan Polgar. – Chișinău : S.n., 2019. – 249 p. 978-9975-56-677-3
Ghidul alesului local „Dimensiunea de gen în guvernarea locală” : destinat femeilor și bărbaților, aleși în funcțiile de primari, consilieri locali sau raionali. – Chişinău : S.n., 2015. – 54 p.
Ghidul Candidatei în campania electorală / concept : Ecaterina Mardarovici ; elaborare : Loretta Handrabura, Doina Bordeanu. – Chișinău : S.n., 2018. – 64 p. : fig., tab. 978-9975-87-443-4
Guidelines for public security providers in elections. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2017. – 64 p. : il. 978-92-9234-950-9
Handbook for long-term election observers : Beyong election day observation. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2017. – 64 p. : il. 83-60190-35-6
Handbook for monitoring women's participation in elections. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2017. – 54 p. : il.
Handbook for the observation of campaign finance. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2015. – 76 p. : il. 978-92-9234-903-5
Handbook for the observation of voter registration. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2015. – 56 p. : il. 978-92-9234-827-4
Handbook on media monitoring for election observation missions. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2015. – 76 p. : il. 978-92-9234-826-7
Handbook on Observing and Promoting the Electoral Participation of Persons with Disabilities. – Warszawa : OSCE Office for Democratic Inst., 2017. – 84 p. : il. 978-92-9234-951-6
Handbook on observing and promoting the participation of national minorities in electoral processes. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2014. – 80 p. : il. 978-92-9234-892-2
Handbook on the Follow-up of Electoral Recommendations. – Warszawa : OSCE Office for Democratic institutions, 2016. – 76 p. : il. 978-92-9234-930-1
Influența schimbărilor instituționale asupra comportamentului electoral al cetățenilor = Влияние институциональных изменений на электоральное поведение граждан. – Chișinău : Princeps, 2018. – 216 p. 978-9975-3241-5-1
Instituția Națională de Protecție a Drepturilor Omului din Moldova - 20 de ani. – Chișinău : S.n., 2018. – 24 p., il.
Juvin, Herve. Guvernarea dorinței / Herve Juvin ; trad. de Ruxandra Iordache. – Chișinău : Universitatea Populară, 2018. – 265 p. 978-9975-145-01-5
Mazower, Mark. Umbre peste Europa. Democrație și totalitarism în secolul XX / Mark Mazower ; trad. din lb. engl. și note de Mihnea Gafița. – București : Litera, 2018. – 640 p. 978-606-33-2926-5
Mihai Eminescu : Buletin de cercetări eminescologice, valorificare și promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu : Serie nouă : Nr. 1-2 (16-17), 2018 / Bibl. Mun. B.P. Hasdeu. Centrul Academic Internațional Eminescu ; dir. : Mihai Cimpoi, Ele
National Institution for the protection of human rights in Moldova - 20 years. – Chișinău : S.n., 2018. – 24 p., il.
Ojog, Gh. Corjova, satul meu din pragul casei ... / Gheorghe Ojog. – Chișinău : Cartea Militară, 2017. – 478 p. : fot. 978-9975-3163-0-9
Olărescu, A. Orașul Cricova în ascensiune continuă : Monografie / Angela Olărescu. – Chișinău : S.n., 2017. – 628 p. : il. 978-9975-128-98-8
Raport privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017. – Chișinău : S.n., 2018. – 447 p. 978-9975-4340-0-3
Recomandările (observațiile finale) ale Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului emise în cadrul examinării celui de-al patrulea și al cincilea raport periodic combinat : 29 septembrie 2017. – Chișinău : S.n., 2018. – 24 p.
Report of the observance of human rights and freedoms in the Republic of Moldova in 2016. – Chișinău : S.n., 2017. – 156 p.
Report on observance of human rights and freedoms in the Republic of Moldova in 2017. – Chișinău : S.n., 2018. – 95 p.
Sfatul Țării. Vol. 2 : Procesele-verbale ale Comisiei Agrare / ed. de Ion Țurcanu. – Chișinău : Știința, 2018. – 610 p. 978-9975-85-150-3
Thomas, Katherine Woodward. Despărțirea con-ști-en-tă : 5 pași pentru a trăi fericit chiar și după divorț / Katherine Woodward Thomas ; trad. : Mihaela Răileanu . – București : Curtea Veche, 2018 . – 351 p. 978-606-44-0125-0

ianuarie

Cojocaru, V. Clauzele abuzive în contractele de consum : monografie. - Chișinău : CEP USM, 2013. - 192 p.
Shelley, Louise. Human Trafficking : A Global Perspective. – New York : Cambridge University Press, 2010. – 341 p.
Price, Matthew E. . Rethinking Asylum : History, Purpose, and Limits. – New York : Cambridge University Press, 2009. – 279 p.
Radu, Florin-Răzvan. Drept european și internațional penal. – București : C.H. Beck, 2013. – 428 p.
Schabas, W. Genocide in international Law : The Crimes of Crimes. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 741 p.
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor