Intrari noi

ianuarie

Cojocaru, V. Clauzele abuzive în contractele de consum : monografie. - Chișinău : CEP USM, 2013. - 192 p.
Shelley, Louise. Human Trafficking : A Global Perspective. – New York : Cambridge University Press, 2010. – 341 p.
Price, Matthew E. . Rethinking Asylum : History, Purpose, and Limits. – New York : Cambridge University Press, 2009. – 279 p.
Radu, Florin-Răzvan. Drept european și internațional penal. – București : C.H. Beck, 2013. – 428 p.
Schabas, W. Genocide in international Law : The Crimes of Crimes. – Cambridge : Cambridge University Press, 2009. – 741 p.
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor