Intrari noi

septembrie

Baciu, Gh. Mihai Eminescu: Realități și Erori. - Chișinău : S.n. - 172 p.
Baciu, Gh. Zece nume marcante ale neamului. - Chișinău : S.n., 2018. - 134 p.
Carp, S. și Chirtoacă, I. Tradiția militară în edificarea normelor de drept și în formarea conștiinței naționale. - Chișinău : Cartea Militară, 2018. - 510 p.
Cazacu , D. Drept civil - partea generală : (curs de lecții în scheme). - Chișinău : S.n., 2018. - 115 p. : scheme
Corj, M. Fapte, nu vorbe! Competență, consecvență și cumsecădenie : Studiu complex privind normativitatea, interpretarea și aplicarea dreptului. - Chișinău : S.n., 2018. - 400 p.
Handbook on European Law relating to asylum, borders and immigration. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. - 252 p.
Helping Refugees : An introduction to UNHCR. - Geneva : UNHCR Public Information Section, S.a. - 24 p.
Juc, V. Cultura organizațională în contextul modernizării administrației publice locale: abordare politologică. - Chișinău : Institutul de Cercetări juridice, politice și sociologice, 2018. - 240 p.
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european. - Chișinău : Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, 2018. - 512 p.
Nationality and Statelessness : Handbook for Parlamentarians nr. 22. - Geneva : UNHCR, 2014. - 66 p.
Nicolae, M. Altare și frontiere : Biserica Basarabiei, biserică luptătoare. S.l. : Alianța pentru centenar, 2018. - 95 p.
Noul Cod al insolvenței și insolvența persoanelor fizice : actualizat la 1 iulie 2015. - București : Universul Juridic, 2015. - 208 p.
Puiu, T. și Guțuțui, O. Evaluarea cadrului juridic de reglementare și autoreglementare a activității mass-media în Republica Moldova. - Chișinău : Centrul pentru Jurnalism Independent, 2018. - 42 p.
Solonari, V. Purificarea națiunii : Dislocări forțate de populație și epurări etnice în România lui Ion Antonescu, 1940-1944. - Iași : Polirom, 2015. - 422 p.
State of Implementation of the United Nations Convention against Corruption : Criminalization, law enforcement and international corruption. - New York : United Nations, 2015. - 225 p.
Ţîganaş, I. Dreptul de autor și drepturile conexe : Volum în scheme. - Chișinău : S.n., 2018. - 340 p. : scheme

august

Ostavnaia, A. Cartografierea migrației din Transnistria. - Chișinău : S.n., 2017. - 172 p.
Ardelean, Gr. Drept civil : Drepturile reale principale; Teoria Generală a obligațiilor: Note de curs; Doctrină; Teste grilă; Spețe. - Chișinău : Cartea Militară, 2018. - 472 p.
Ardelean, Gr. Dreptul Mediului : Culegere de spețe și teste grilă. - Chişinău : Cartea Militară, 2018. - 238 p.
Buruiană, M. Recent developments in private international law : A collection of Articles: International Conference, the Faculty of Law, Moldova State University; Chișinau, 20-21 october 2016. - Chișinău : S.n., 2017. - 663 p.
Commemorating the Refugee and Statelessness Conventions 2010-2011 : A Compilation of Summary Conclusions from UNHCR's Expert Meeting. - Geneva : The UN Refugee Agency, S.a. - 124 p.
Constitutional Arnold, Rainer, Tănase, Alexandru. Justice and Evolution of Individual Rights : International Conference, Chișinău, 8-9 june 2017 :XIXth International Congress on European and Comparative Constitutional Law. - Regensburg : Universitatsverla
Fomenko, V. Extended Migration Profile of Transnistria. - Chișinău : S.n., 2017. - 82 p.
Handbook on protection of stateless persons : Under the 1954 Convention relating to the status of stateless persons. - Geneva : The UN Refugee Agency, 2014. - 102 p.
Monitoring Immigration Detention : Practical manual. - Geneva : UNCHR, 2014. - 198 p.
Moșneaga, Valeriu. Mapping Moldovan Diaspora in Germany, UK, Israel, Italy, Portugal and Russia. - Chișinău : S.n., 2017 Description: 208 p.
Nationalite et apatridie : Un guide pour les parlementaires nr. 22. - Geneva : UNHCR, 2014. - 74 p.
Ostavnaia, A. Mapping migration from Transnistria. - Chișinău : S.n., 2017. - 176 p.
Profilul Migrațional Extins al Republicii Moldova 2010-2015 : Retrospectiva tendințelor migratorii pentru perioada 2005-2015: Raport analitic. - Chișinău : S.n., 2017. - 47 p.
Оставная, А. Картографирование миграции из Приднестровья. - Chișinău : S.n., 2017. - 184 p.

iulie

Copilul în contact cu sistemul de justiţie

iunie

Baciu, Gh. Personalități notorii ale neamului: 140 de destine. - Chișinău : S.n., 2018. - 304 p.
Bucheru, I. Muzeul ciudățenilor carpato-danubiano-pontice : roman de semificțiune. - Bucureşti : Semne, 2015. - 487 p.
Bugault, Valerie și Remy, Jean. A ucide Plutocrația : Ghid practic pentru demontarea Sistemului. - Chișinău : Universitatea Populară, 2017. - 192 p.
Crupovnițchi, E. Ghid cu privire la import/export și comerțul reciproc pe malurile Nistrului : Manual practico-informativ privind procedurile de bază. - Chișinău : OIM, 2017. - 152+156 p.
Dughin, A. Destin eurasianist. - Chișinău : Universitatea Populară, 2017. - 568 p.
Dură, Nicolae V. și Mititelu Cătălina. Principii și norme ale dreptului Uniunii Europene privind drepturile omului și protecția lor juridică. -Constanța : Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2014. - 210 p.
Dură, Nicolae V., Kroczek, Piotr și Mititelu, Cătălina. Marriage from the Roman Catholic and Orthodox points of view. - Krakow : Scriptum, 2017. - 301 p.
Hindi, Youssef. Mistica laicității : Genealogia religiei republicane de la Junius Fry la Vincent Peillon. - Chișinău : Universitatea Populară, Suceava : Alexandria Publishing House, 2018. - 128 p.
Identitățile Chișinăului : Materialele conferinței internaționale „Identitățile Chișinăului”, ediția a IV-a, 19-20 octombrie 2017, Chișinău, Republica Moldova. - Chișinău : Arc, 2018. - 296 p. : foto
Internetul și campania electorală. - Chișinău : Princeps , 2018. - 118+118 p.
Juvin, Herve. Zidul de Vest nu a căzut : Ideile ce au preluat puterea... și despre cum să o preia!. - Chișinău : Universitatea Populară, 2017. - 224 p.
Managementul proprietăţii intelectuale. - Chișinău : S.n., 2018. - 312 p.
Mititelu, C. Pravilele românești, tipărite, din secolul al XVII-lea: Infracțiunii și pedepse. - București : Editura Didactică și Pedagogică, 2012. - 173 p.
Munteanu, A. Prezentare criminalistică a infracțiunilor motivate de ură; Îndrumar privind investigarea infracțiunilor motivate de ură. - Chișinău : S.n., 2016. - 80 p.
Noua lege a insolvenței și reglementările anterioare : Prezentare comparativă : actual.la 23 sept. 2014 / ed. îngr. și adnot. de Simona Maria Miloș și Andreea Deli-Diaconescu. - București : Ed. Hamangiu, 2014. - 301 p.
Pantea, O. Toria generală a statului și dreptului. - Chișinău : Lira, 2017. - 204 p.
Parvulesc, Jean. Vladimir Putin și Eurasia. - Chișinău : Universitatea Populară, 2017. - 488 p.
Pilat, Sofia. Vandalismul : (Analiza juridico-penală). - Chișinău : S.n., 2018. - 268 p.
Procesul electoral în condițiile globalizării : conferința internațională științifico-practică, Chișinău, 16 mai 2018. - Chișinău, 2018 . - 96+96 p.
Roşca, I. Căderea din URSS în UE : Cronici antiliberale. - Chişinău : S. n., 2014. - 192; 192 p.
Roşca, I. Moldova - partea care a devenit întreg : despre ideea naţională ca forţă unificatoare. - Chişinău : S.n., 2013. - 146 p.+146 p.
Sainciuc, Lică. Chişinăul ascuns, sau o încercare de resuscitare a memoriei unui oraş : album. - Chişinău : Lumina, 2018. - 176 p. : il.
Vernochet, Jean-Michel. Stânga vs Dreapta: Războiul civil rece : Teogonia republicană de la Robespierre la Macron. - Chișinău : Universitatea Populară, 2018, Suceava : Alexandria Publishing House, 2018. - 160 p.
Брик, E. История евреев Молдовы. - Chișinău : b.i., 2017. - 192 s. : il.
Работа с детьми - искателями убежища и детьми-беженцами : Лучшие практики: Руководство по защите детей; Политика защиты детей и Кодекс поведения. - Kyiv : Danish Refugee Council, 2010. - 30 s.

mai

Дорогами памяти. - Moskva : Belyj gorod, 2017. - 448 s. : il.
Bejan, O. Culegere de studii sociale : (economie, politologie, sport și sociologie. - Chișinău : CEP USM, 2017. - 74 p.
Bejan, O. Emintei. - Chișinău : Inst. de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 2017. - 89 p.
Danileț, C. Studiu cu privire la unificarea practicii judiciare și asigurarea principiului securității raporturilor juridice în Republica Moldova : Evaluări și propuneri. - Chișinău : S.n., 2014. - 56 p.
Evoluția controlului constituțional în Europa : lecții învățate și noi provocări. - Chișinău : S.n., 2017. - 155 p.
Furdui, S. Probleme de drept şi soluţii în opinia separată a judecătorului. - Chişinău : Ed. "Cu drag", 2017. - 248 p. : fot.
Gheorghiţă, M. Tratat de criminalistică. - Chișinău : S.n., 2017. - 872 p.
Gureu, V. Drept administrativ : Note de curs. - Chișinău : S.n., 2016. - 492 p.
Gureu, V. Drept internațional economic : culegere de spețe. - Chişinău : Print Caro, 2017. - 40 p.
Gureu, V. Drept internațional economic : note de curs. - Chişinău : Print Caro, 2017. - 172 p.
Human rights in Serbia 2008 : legal provisions and practice compared to international human rights standards. - Serbia. Belgrad : Centre for human rights, 2009. - 349 p.
Infracțiunea de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe : (aspecte conceptuale, încadrare juridică, metidica cercetării) : ghid metodic-didactic. - Chișinău : S.n., 2017. - 186 p.
Modele de acte judecătorești în procesul contravențional. - Chișinău : S.n., 2017. - 372 p.
Moșneaga, V. Cartografierea diasporei moldovenești din Germania, Marea Britanie, Israel, Italia Portugalia și Rusia. - Chișinău : S.n., 2017. - 204 p.
Moșneaga, V. Migrație și dezvoltare : aspecte politico-juridice : manual. - Chișinău : S.n., 2017. - 117 p.
Recent developments in private international law : abstract papers : international conference Language: Engleză ; Română. - Chișinău : S.n., 2016. - [120] p.
Succesele și insuccesele în reformarea justiției din Republica Moldova : 2012 - iulie 2014 : document analitic. - Chișinău : Imprint Star, 2014. - 91 p.
Vaculovschi, D. Migrație și dezvoltare : aspecte socioeconomice : manual. - Chișinău : S.n., 2017. - 226 p.
Внешняя политика стран СНГ. - Moskva : Aspekt Press, 2017 Description: 494 s.
Гид в помощь международному наблюдателю на президентских выборах 30 октября 2016 года. - Chișinău : S.n., 2016. - 72 s.
Глобализацияб наука и социоприродное преобразования в условиях современного мира. - Chișinău : S.n., 2017. - 266 p.
Мошняга, В. Картографирование молдавской диаспоры в Германии, Великобритании, Израиле, Италии, Португалии и России. - Chișinău : S.n., 2017. - 220 s.
Цвятков, Н. Гражданское общество Республики Молдова : Социальные и политические аспекты развития. - Chișinău : Intellect Group, 2017. - 318 s.

aprilie

Linhardt, D. Tehnici de prezentare a unei cauze în instanța de judecată : Îndrumar pentru avocați. - Chișinău : S.n., 2014. - 75 p.
Curriculum pentru instruirea continuă a avocaților : 2013-2014. - Chișinău : S.n., 2013. - 24 p.
Gribincea, V. Procedura de examinare a cererilor individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului : Îndrumar pentru avocați. - Chișinău : S.n., 2013. - 20 p.
Ot aktivnyh molodyh izbirateklej - k buduŝim narodnym izbrannikam Corporate Author (Main): Institutul Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale cetățenilor statelor membre ale AIP
Rotaru, V. Aplicarea prevederilor legale privind acordul de recunoaștere a vinovăției : îndrumar pentru avocați. - Chișinău : S.n., 2013. - 52 p.
Tabuuri și rituri de trecere prezente în penitenciarul pentru minori - Goian. - Chișinău : S.n., 2017. - 44 p., il.

martie

Bădărău, E. Eficientizarea comerțului exterior la începutul secolului XXI. - Chișinău : S.n., 2017. - 270 p.
Cârnaţ, T. Principiul transparenței în activitatea autorităților publice. - Chișinău : S.n., 2014. - 268 p.
Gureu, V. Drept vamal : note de curs. - Chişinău : Print Caro, 2016.- 382 p.
Malherbe, Philippe. Elemente de drept fiscal internațional. - București : Hamangiu, 2017. - 214 p.
Marian, O. Statutul juridic al persoanei: conținut și garanții : studii științifice. - Chișinău : S.n., 2017. - 250 p.
Matiaș, Olimpia-Monica. Concedierea angajaților. - București : Hamangiu, 2016. - 408 p.
Micu, G. Diplomatic law. - București : Pro Universitaria, 2017. - 276 p.
Saharneanu, E., Mărgărint, T. Violența în familie și femeile din penitenciarul de la Rusca : trecut, prezent, viitor. - Chișinău : S.n., 2016. - 58 p.
Vîlcu, N. Evaluarea funcțională și analiza proceselor interne de lucru la Penitenciarul nr. 7 - Rusca. - Chișinău : S.n., 2017. - 58 p.

februarie

Clasificatorul unic al funcțiilor publice. - Chișinău : S.n., 2012. - 112 p.
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare : Conferință internațională științifico-practică, 4-5 noiembrie 2016. - Chișinău : S.n., 2016. - 347 p.
Constituția Republicii Moldova : Declarația de independență : în alfabetul Braille. - S.n., S.a. - [60 p.]
Ghidul alegătorului : Alegeri locale generale 2015. - S.l. : S.n., S.a. - [48 p.]
Impactul sistemului electoral asupra capacității de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova. - Chișinău : S.n., 2018. - 145 p.
Juc, V. Istoria gîndirii politice din Moldova : manual. - Chișinău : S.n., 2017. - 120 p.
Konstituciâ Respubliki Moldova : Deklaraciâ o nezavisimosti : šriftom Brailâ. - S.l. : S.n., S.a. - [60 p.]
Railean, E. Managementul proiectului : dezvoltare profesională & instituțională. - Iași : Lumen, 2017. - 134 p.
Raporturile Curții Constituționale cu celelalte autorități publice : conferință internațională. - Chișinău : Arc, 2016. - 306 p.
Valorificarea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. - Chișinău : S.n., 2018. - 230 p.
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor