Intrari noi

mai

Bejan, O. Culegere de studii sociale : (economie, politologie, sport și sociologie. - Chișinău : CEP USM, 2017. - 74 p.
Bejan, O. Emintei. - Chișinău : Inst. de Științe Penale și Criminologie Aplicată, 2017. - 89 p.
Danileț, C. Studiu cu privire la unificarea practicii judiciare și asigurarea principiului securității raporturilor juridice în Republica Moldova : Evaluări și propuneri. - Chișinău : S.n., 2014. - 56 p.
Gureu, V. Drept administrativ : Note de curs. - Chișinău : S.n., 2016. - 492 p.
Gureu, V. Drept internațional economic : culegere de spețe. - Chişinău : Print Caro, 2017. - 40 p.
Gureu, V. Drept internațional economic : note de curs. - Chişinău : Print Caro, 2017. - 172 p.
Human rights in Serbia 2008 : legal provisions and practice compared to international human rights standards. - Serbia. Belgrad : Centre for human rights, 2009. - 349 p.
Moșneaga, V. Cartografierea diasporei moldovenești din Germania, Marea Britanie, Israel, Italia Portugalia și Rusia. - Chișinău : S.n., 2017. - 204 p.
Recent developments in private international law : abstract papers : international conference Language: Engleză ; Română. - Chișinău : S.n., 2016. - [120] p.
Succesele și insuccesele în reformarea justiției din Republica Moldova : 2012 - iulie 2014 : document analitic. - Chișinău : Imprint Star, 2014. - 91 p.
Гид в помощь международному наблюдателю на президентских выборах 30 октября 2016 года. - Chișinău : S.n., 2016. - 72 s.
Глобализацияб наука и социоприродное преобразования в условиях современного мира. - Chișinău : S.n., 2017. - 266 p.
Мошняга, В. Картографирование молдавской диаспоры в Германии, Великобритании, Израиле, Италии, Португалии и России. - Chișinău : S.n., 2017. - 220 s.
Цвятков, Н. Гражданское общество Республики Молдова : Социальные и политические аспекты развития. - Chișinău : Intellect Group, 2017. - 318 s.

aprilie

Linhardt, D. Tehnici de prezentare a unei cauze în instanța de judecată : Îndrumar pentru avocați. - Chișinău : S.n., 2014. - 75 p.
Curriculum pentru instruirea continuă a avocaților : 2013-2014. - Chișinău : S.n., 2013. - 24 p.
Gribincea, V. Procedura de examinare a cererilor individuale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului : Îndrumar pentru avocați. - Chișinău : S.n., 2013. - 20 p.
Ot aktivnyh molodyh izbirateklej - k buduŝim narodnym izbrannikam Corporate Author (Main): Institutul Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale cetățenilor statelor membre ale AIP
Rotaru, V. Aplicarea prevederilor legale privind acordul de recunoaștere a vinovăției : îndrumar pentru avocați. - Chișinău : S.n., 2013. - 52 p.
Tabuuri și rituri de trecere prezente în penitenciarul pentru minori - Goian. - Chișinău : S.n., 2017. - 44 p., il.

martie

Bădărău, E. Eficientizarea comerțului exterior la începutul secolului XXI. - Chișinău : S.n., 2017. - 270 p.
Cârnaţ, T. Principiul transparenței în activitatea autorităților publice. - Chișinău : S.n., 2014. - 268 p.
Gureu, V. Drept vamal : note de curs. - Chişinău : Print Caro, 2016.- 382 p.
Malherbe, Philippe. Elemente de drept fiscal internațional. - București : Hamangiu, 2017. - 214 p.
Marian, O. Statutul juridic al persoanei: conținut și garanții : studii științifice. - Chișinău : S.n., 2017. - 250 p.
Matiaș, Olimpia-Monica. Concedierea angajaților. - București : Hamangiu, 2016. - 408 p.
Micu, G. Diplomatic law. - București : Pro Universitaria, 2017. - 276 p.
Saharneanu, E., Mărgărint, T. Violența în familie și femeile din penitenciarul de la Rusca : trecut, prezent, viitor. - Chișinău : S.n., 2016. - 58 p.
Vîlcu, N. Evaluarea funcțională și analiza proceselor interne de lucru la Penitenciarul nr. 7 - Rusca. - Chișinău : S.n., 2017. - 58 p.

februarie

Clasificatorul unic al funcțiilor publice. - Chișinău : S.n., 2012. - 112 p.
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova și Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare : Conferință internațională științifico-practică, 4-5 noiembrie 2016. - Chișinău : S.n., 2016. - 347 p.
Constituția Republicii Moldova : Declarația de independență : în alfabetul Braille. - S.n., S.a. - [60 p.]
Ghidul alegătorului : Alegeri locale generale 2015. - S.l. : S.n., S.a. - [48 p.]
Impactul sistemului electoral asupra capacității de funcționalitate a instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova. - Chișinău : S.n., 2018. - 145 p.
Juc, V. Istoria gîndirii politice din Moldova : manual. - Chișinău : S.n., 2017. - 120 p.
Konstituciâ Respubliki Moldova : Deklaraciâ o nezavisimosti : šriftom Brailâ. - S.l. : S.n., S.a. - [60 p.]
Railean, E. Managementul proiectului : dezvoltare profesională & instituțională. - Iași : Lumen, 2017. - 134 p.
Raporturile Curții Constituționale cu celelalte autorități publice : conferință internațională. - Chișinău : Arc, 2016. - 306 p.
Valorificarea experienței României în contextul integrării europene a Republicii Moldova. - Chișinău : S.n., 2018. - 230 p.
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor