Intrari noi

februarie

Juc, V., Ungureanu, V. Interesele geopolitice ale marilor puteri și impactul lor asupra securității naționale a Republicii Moldova. - Chișinău : s.n., 2016. - 168 p.
Aniței, Nadia-Cerasela și Lazăr, Roxana Elena. Evaziunea fiscală între legalitate și infracțiune. - București : Universul Juridic, 2016. - 206 p.
Bîrsan, C. Drept civil. Drepturile reale principale : în reglementarea noului Cod civil. - București : Hamangiu, 2017. - 483 p
Ciobanu, Alexandru-Sorin. Regimul contractelor de concesiune. - București : Universul Juridic, 2015. - 332 p.
Ciobanu, M. Teste grilă pentru admiterea în magistratură. - București : Universul Juridic, 2012. - 357 p.
Cojocaru, C. Dreptul afacerilor : practică judiciară pentru uzul studenților. - București : Universul Juridic, 2017. - 153 p.
Deac, A. Dreptul afacerilor : teste-grilă. București : Universul Juridic, 2017. - 131 p.
Demetrescu, George Mil. Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928 : cu anexe și ilustrațiuni în text. - Craiova : Aius, 2017. - 612 p.
Gavrilescu, Luiza-Cristina. Drept civil. Persoanele : Probele. Prescripția. - București : Universul Juridic, 2017 . - 269 p.
Ghiță, D. Executarea obligațiilor prin mijloace indirecte. - București : C.H. Beck, 2016. - 235 p.
Insolvență și lichidare. Legislație principală și secundară, modele de acte, adnotări. - București : Universul Juridic, 2016. - 529 p.
Pop, P. Sancțiuni procedurale în procesul civil. - București : Universul Juridic, 2016. - 495 p.
Practica judiciară în materie penală. Drept penal. Partea generală : (Dispozițiile actualului Cod penal și ale noului Cod penal) : Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, deci
Practica judiciară în materie penală. Drept penal. Partea specială : (Dispozițiile noului Cod penal) : Doctrină, jurisprudență relevantă: C.E.D.O., Curtea Constituțională, decizii de îndrumare ale fostului Tribunal Suprem, decizii pronunțate în recurs în
Preduț, Marius-Cătălin. Codul muncii comentat. - București : Universul Juridic, 2016. - 659 p.
Șuștac, Zeno Daniel ș. a. Ghid de bune practici privind utilizarea medierii în cauzele transfrontaliere. - București : s.n., 2013. - 161 p.
Terzea, V. Protecția consumatorilor - Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. - București : Universul Juridic, 2016. - 613 p.
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol. 48 : (2008-2010). - Chişinău : Moldpres, 2016. - 519 p.
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol. 49 : (1992-2013). - Chişinău : Moldpres, 2016, 480 p.
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol. 50 : (2006-2012). - Chişinău : Moldpres, 2016. - 536 p.
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol. 51 : (2006-2013). - Chişinău : Moldpres, 2016. - 464 p.
Trușcă, P. și Trușcă, Andrada Mihaela. Drept civil : partea generală. - București : Universul Juridic, 2016. - 388 p.
Tuleașcă, L. Drept comercial : întreprinderile comerciale. - București : Universul Juridic, 2016. - 397 p.

ianuarie

Bela Nasz Csaba. Procedurile de prevenire a insolvenței. - București : Universul Juridic, 2015. - 316 p.
Bodu, S., Bodu C. Infracțiuni economice : Infracțiunile la regimul societăților. Infracțiunile de bancrută. Infracțiunile de evaziune fiscală : comentarii și explicații : adnotări cu jurisprudență. - București : Rosetti Internațional, 2016, 278 p.
Codul civil al României. Vol. 1. Îndrumar notarial. - București : Monitorul Oficial, 2011. - 600 p.
Codul civil al României. Vol. 2. : Îndrumar notarial. - București : Monitorul Oficial, 2011. - 565 p.
Daghie, Dragoș-Mihail. Administrarea societății pe acțiuni. - București : Universul Juridic, 2016. - 418 p.
Dănișor, Dan Claudiu. Libertatea în capcană : aporii ale justiției constituționale. - București : Universul Juridic, 2014. - 288 p.
Dușcă, Anca Ileana. Dreptul mediului. - București : Universul Juridic, 2009. - 303 p.
Gheberta, Ioana Nicoleta. Nulitatea căsătoriei în dreptul român și comparat. - București : Universul Juridic, 2017. - 309 p.
Juc V., Mîtcu, S. Activități nemilitare ale organizației tratatului atlanticului de nord. - Ch. : Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, 2015. - 160 p.
Noul Cod civil : republicat în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras). - București : Universul Juridic, 2013. - 713 p.
Noul Cod civil și legislație conexă. - București : Universul Juridic, 2016. - 740 p.
Șerban, Doris Alina. Infracțiuni privind piața de capital : abuzul de piață. - București : Universul Juridic, 2016. - 491 p.
Terzea, V. Achizițiile publice - Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. - București : Universul Juridic, 2016. - 662 p.
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor