Jurisdicţii: MoldovaOficialitatile Republicii Moldova

Pagina Oficiala a Republicii Moldova
Contine informatii despre Moldova, oficialitatile republicii (Presedinte RM, Guvernul RM, Parlamentul RM), legislatie, autoritati publice pe web, resurse internationale, noutati oficiale. Informatia este oferita in versiunea  romana  si rusa .  

Parlamentul Republicii Moldova
Ofera informatii despre  structura  si aparatul  Parlamentului RM (directii, servicii, consultatii, activitati), cadrul juridic , procesul legislativ  (adoptarea legilor/hotaririlor, proiecte intrate in Parlament, proiecte examinate in I sesiune si adoptate); legislatia RM, la fel lexicul parlamentar (termeni si notiuni utilizate in practica parlamentara). Informatia e oferita in versiunea romana, rusa, engleza si franceza.

Guvernul Republicii Moldova
Include informatii despre aparatul Guvernului, cabinetul de ministri , autoritatile administrative centrale , programe si strategii , sedintele de Guvern , acte normative si proiecte. La fel informatii referitor la prim-ministru (biografia, consultatii, agenda, adrese de contact), serviciu de presa (comunicat de presa, interviuri, intrebari si raspunsuri); contacte atit prin intermediul adresei postale, cit si mesaje in regim on-line. Informatia poate fi accesata in versiunea romana, rusa si engleza .

Presedintele Republicii Moldova
Informatii despre constitutia RM, simbolurile statului, Presedintele RM (juramintul Presedintelui, statutul si atributiile, biografia Presedintelui RM); aparatul Presedintelui RM, serviciul de presa (comunicate de presa, dicursuri si mesaje, interviuri ale Presedintelui RM, arhiva foto). Informatia poate fi accesata in urmatoarele limbi romana, rusa si engleza.

Organizarea judecatoreasca si organizarea justitiei in Republica Moldova

Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova
Furnizeaza informatii despre oranizarea judecatoreasca in Republica Moldova, structura CSJ, Plenul, Colegiul Civil, Economic si Penal, Aparatul Presedintelui, Instantele judecatoresti, Consiliul Superior al Magistraturii, audiente, noutati, relatii internationale, discursuri si interviuri. Informatia este oferita in versiunea romana.

Curtea de Apel din Republica Moldova
Ofera informatii despre Curtea de Apel , conducerea, judecatorii colegiului civil, colegiului penal  culegere de practica judiciara (decizii si hotariri emise de Curtea de Apel in materia penala si civila) noutati . Informatia este oferita in versiunea romana.

Judecatoria Economica a Republicii Moldova
Include informatii despre Judecatoria Economica a RM, crearea, functiile departamente, acte normative, structura aparatului , practica judiciara  a Judecatoriei Economice. Informatia este oferita in versiunea romana.

Curtea de Conturi al Republicii Moldova
Ofera informatii despre legislatia cu privire la Curtea de Conturi al RM, despre Curtea de Conturi al RM , metodologia, hotaririle Curtii de Conturi  al RM , rapoarte anuale , colaborarea internationala, relatii publice, la fel si link-uri referitoare la autoritatile si institutiile publice din RM. Informatia poate fi accesata in romana, rusa si engleza.

Procuratura Generala a RM
Include informatii despre Procuratura Generala a RM, cooperare internationala, acte normative , serviciul de presa. Informatiile sint oferite in versiunea romana  si rusa .

Ministere, agentii, birouri si servicii ale Republicii Moldova

Organele de drept si securitatii statului in RM

Minsiterul Afacerilor Interne al RM
Ofera include informatii despre minister, programe si strategii , colaborari internationale, legislatie , informatii  si analize criminologice , servicii, link-uri utile (atit referitoarele la Republica Moldova cit si Europa), contacte. Informatia se acceseaza in versiunea romana si  rusa .

Ministerul Apararii al RM
Include informatii  despre Ministerul Apararii, structura centrala, conducerea, strategii (Conceptia Strategiei Nationale) , legislatii , informatii publice, la fel si informatii despre programul “Parteneriat pentru pace”, misiuni internationale , heralbica (drapelul Armatei Nationale, sistema AN, emblema AN, uniforma militara, grade militare, ecusoane, decoratii), sondaje (prin contact, in termen sau mixta).

Ministerul Justitiei al RM
Ofera informatii despre minister , organizare si atributii, elaborarea actelor normative, informatii de inter es public , sistemul judiciar , lista persoanelor autorizate , strategii si planuri, contacte (stiri si noutati importante) , legislatia RM, posturi vacante, achizitii publice. Informatia poate fi accesata in versiunea romana .

Serviciul de Informatii si Securitate al RM
Cuprinde informatii despre istoricul si conducerea serviciului, activitatea , materiale si publicatii , legislatie , informatii de contact, linku-ri utile (interne si externe), arhiva noutatilor. Informatia este oferita atit in romana si rusa .

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al RM
Ofera informatii despre istoricul, conducerea si organizarea CCCEC, acte, legi, contacte, publicitate, cautarea persoanelor. Informatia este oferita in versiunea romana , rusa si engleza.

Centru de Analiza si Prevenire a Coruptiei al RM
Cuprinde informatii  despre CAPC , transparenta justitiei, monitoringul justitiei. Informatia este oferita in versiunea romana si engleza.

Serviciul Graniceri al RM
Include informatii despre serviciul de Graniceri al RM (istorcul, simbolica, comandament, fotogalerie), relatii internationale, noutati la frontiera , la fel informatie referitor la contactarea liniei ferbinte. Informatiile oferite sunt in versiunea romana, rusa  si engleza .

Societatea informationala si invatamint

Ministerul Dezvoltarii Informationale al RM
Ofera informatii despre minister, noutati, servicii si tarife, legislatie, integrare europeana , colaborare internationala si statistica on-line  (posibilitatea verificarii datelor personale si al IDNP aflate in Registrul de Stat, IDNO al firmei) , contacte, publicitate. Informatia este oferita in limbile romana, rusa si engleza.

Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului al RM
Furnizeaza informatii referitoare la noutati si evenimente, structura ministerului, sistemul educational, modernizarea invatamintului   (strategii, proiecte), burse , acte normative , statistica , olimpiade , calendarul evenimentelor, softuri educationale, legislatia RM, la fel informatii  despre admiterea in (universitati, colegii, scoli profesionale) etc.

Agentia Nationala pentru Reglementare in Telecomunicatii si Informatica
Ofera informatii despre baza organizatorica a Agentiei (hotariri ale guvernului, regulamentul ANRTI, link-uri), acte normative (legi, numerotare, inetrconectare si acces, rapoarte, reglementari ale organismelor internationale, reglementari ale ANRTI, hotariri ale ANRTI), proiecte ANRTI (consultatii publice curente si incheiate), activitati de licentiere  (genuri de activitati supuse licentierii, acte necesare pentru obtinerea licentei, modele de acte, licente eliberate, decizii de lansare) relatii cu publicul (comunicate de presa, audiente, sugestii, reclamatii, petitii). Informatia este oferita in versiunea romana, rusa  si engleza .

Ministerul Sanatatii al RM
Include informatii despre asigurarea obligatorie, noutati, informatii din istoricul sistemului sanatatii, structura ministerului, institutiile ministerului, documente  (legi, decizii ale Guvernului, statistica) ; programe nationale  si proiecte. Informatia este oferita in versiunea romana, rusa  si engleza   .

Avocatura
Baroul Avocatilor din RM

Contine informatie despre noutati in domeniul avocaturii, instruire, publicatii de specialitate , legislatie, precum si Codul deontologic  al avocatilor Baroului din Republica Moldova.

Afaceri si Business
Camera de Licentiere a Republicii Moldova

Cuprinde informatii despre Camera de Licentiere, noutati, genurile de activitate , precum si conditiile de licentiere si lista documentelor, care se anexeaza la cerearea de eliberare a licentei, formulare, licente  suspendate sau retrase. Informatia este oferita atit in versiunea romana si rusa.

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din RM
Ofera informatii despre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din RM, membrii CNVM, informatie analitica, acte normative, tranzactii extrabursiere , proiecte de acte normative . Informatia este oferita in romana si engleza .

Biroul National de Statistica al RM
Site-ul ofera informatii despre minister, noutati, date statistice , publicatii , referinte web, feedback, arhiva noutatilor. La fel include formulare statistice ; recensamintul 2004 . Informatia este oferita in versiunea romana, rusa  si engleza .

Serviciul Fiscal de Stat al RM
Ofera informatii despre structura SFS, legislatie, scrisori, formulare, informatii despre contribuabili, licitatii. Informatia se acceseaza in versiunea romana , rusa  si engleza .

Departamentul control financiar si revizie
Include informatii despre departament, istoric , functii, conducere, activitati , acte normative .

Camera de Comert si Industrie a RM
Contine informatii  despre Camera de Comert si Industrie a RM (functii, conducere, directii, prioritati, statistica) , membrii CCI al RM, oferte comerciale, proiecte , expozitii si tirguri, relatii externe, expertize, certificare, arbitraj comercial, link-uri utile. Include si informatii despre activitatea Curtii de Arbitraj. Pagina este oferita in versiunea romana, rusa  si engleza .

Agentia Rezerve Materiale, Achizitii Publice si Ajutoare Umanitare
Cuprinde informatii despre noutatile agentiei, legislatie (legi, hotariri, decrete ale Presedintelui, Hotariri ale Parlamentului, Hotariri ale Guvernului, alte acte normative, proiecte de legi); tendere curente, tendere petrecute, arhiva tenderilor, registrul furnizorilor potentiali. Informatia este oferita in versiunea romana, rusa si engleza.

Departamentul de turism al RM
Ofera informatii generale despre Moldova, cultura, planificarea unei calatorii, cazare, tururi si excursii. La fel informatii referitoare la agentii de turism, ghiduri turistice, reglementarea culturii, dezvoltarea turismului. Informatia este oferita in versiunea romana, rusa si engleza.

Jurisprudenta in domeniul activitatii vamale 
Serviciul Vamal al RM
Ofera informatii despre Serviciul vamal (istoria activitatii sistemului vamal, structura organizatorica, echpamente, adrese ale birourilor vamale); la fel informatii despre curierul vamal   (ziar specializat), statistica vamala , acte normative , informatii despre Directia de urmarire penala si supravegherea incalcarilor regulilor vamale. Informatia este oferita in versiunea romana.

Zona Economica Libera “Ungheni-Business”

Include infromatii despre ZEL “Ungheni-Business”, legislatie: acte normative , regulamente interne , taxe zonale , oferte ZEL  si noutati . Informatia e ste oferita in versiunea romana, rusa  si engleza .

Relatii Internationale si Drepturile Omului

Liga pentru Apararea Dreptului Omului

Include infromatii despre LADOM, stategia nationala de promovare si respectare drepturilor omului in RM, centru de asistenta juridica, situatia copiilor din familiile defavorizate, rapoarte, departamente (civil-politic, scoial-economic, educatia civila si media, expertize si analize). Informatia este oferita in versiunea romana, engleza.

Societatea Independenta pentru Educatie si Drepturile Omului

Ofera informatii despre SIEDO, proiecte, publicatii, parteneri, contact. Informatia este oferita in versiune romana si engleza.

Drepturile Omului in Republica Moldova la inceput de mileniu nou

Include informatii despre ICNUR, statistica, evenimente, legislatie, asistenta, publicitate, stagieri, link–uri UNAIDS OSCE CENUNST .

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului in Republica Moldova

Include informatii despre Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului in RM, sinteza criminala, crime de rezonanta, articole, organizatii, legislatie, interactiv, arhiva stirilor. Informatia este oferita in versiunea romana si rusa.

Organizatii non-guvernamentale

Centru CONTACT

Ofera informatii despre baza de date ONG, consultanta on-line, la fel informatiid espre crearea unui ONG. Informatia este oferita in versiunea romana, rusa si engleza.

Institututul de Politici Publice din Moldova

site-ul include infromatiid espre IPP, anunturi si publicatii, evenimente si comentarii, proiecte, baromentrul de opiniei publice, linku-ruri utile ( Relatii UE si Moldova) http://ec.europa.eu/comm/external_relations/moldova/intro ;

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ceeca/news ;

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/moldova/intro/gac.htm

Institututul de Reforme Penale din Moldova

site-ul ofera informatii despre IRP, probatiune  (activitati, legislatie nationala si internationala, conceptul, grupul de lucru) ; munca comunitara ; mediere ; reforma institutionala  (sistemul institutional, perfectionarea legislatiei, instruirea personalului, acces la informatie, monotorizarea drepturilor); justitia juvenila ; publicatii  (brosuri, cercetari sociologice, buletine informative, ghiduri, rapoarte anuale). Informatia este oferita in versiune romana si engleza .

Biroul de informare al Consiliului Europei in RM

site–ul ofera informatii despre Cosniliul Europei (statele membre, simboluri, tratate ale Consiliului Europei); prioritati (violenta si copii, combaterea traficului de fiinte umane); structura (adunarea parlamentara, coitetul de ministri, congresul autoritatilor locale si regionale, comisarul pentru drepturile omului, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului); activitati (drepturile omului, cooperarea juridica, coeziunea sociala, educatie si patrimoniu), link-uri utile ale Consiliului Europei, Bitoruri de Informare ale CE, organizatii internationale. Informatia este oferita in versiune romana.

Societatea Independenta pentru Educatie si Drepturile Omului

site-ul ofera informatii despre SIEDO ; proiecte (activitati, educatie electorala, democratie, educatie civica, dezvoltarea eduucatiei civice, drepturile omului inn locurile de detentie); publicatie (domeniul electoral, educatie pentru democratie, educatie civica in SUA, drepturile refugiatilor); parteneri (Moldova, Europa, SUA) Informatia este oferita in versiune romana si engleza .

Asociatia pentru Democratie Participativa “Adept”

site-ul include infromatiid espre asociatie, proiecte, activitati, publicatii, la fel infromatii despre alegeri, societatea civila (ONG, vocea civia, partide politice), comentarii, informatii utile  (legislatie, site-uri relevante ).

Centrul de Promovare a Libertatii de exprimare si a Accesului la Informatie Centrul “Acces info”

Ofera informatii despre servicii oferite de catre Centru “Acces-info”, comentarii la domeniile: libertatea de exprimare, accesul la informatie, presa scrisa, audiovizualul, autoreglementare, protectia vietii private; instruire (sfaturi metodice, recomandari, procedee); acte din legislatia nationala, documente internationale, proiecte de legi, comentarii, puncte de reper; accesul la justitie (sanctiuni, comentarii, cazuri selective, decizii ale CEDO, practica internationala).

Agentia pentru Sustinerea Invatamintului Juridic si a Organelor de Drept “Ex Lege”

Include include informatii generale despre “ExLege, informatii despre seminarele organizate cu judecatorii de instructie.

Centrul de Informare in domeniul migratiei al RM
site-ul include informatii despre Centru  de informare in domeniul migratiei – istorii personale, noutati ale Agentiei, stiri din domeniul migratiei, transferuri banesti, adrese utile, antitrafic, feedback, parteneri, forum, sondaje on-line, oferte de munca peste hotare. Informatia este oferita in versiunea romana si rusa.

Ambasade cu sediul in RM

Ambasada Marii Britanii in RM

A mbasada Frantei in RM

Ambasada Germaniei in RM

Ambasada SUA in RM

Ambasada Rusiei in RM

Ambasada Bielorusiei in RM

Ambasada României in RM

Baza de date a RM

MoldData
Ofera informatii despre ghidul legislativ, incluzind extrase din  acte normative ale RM si acte internationale ratificate de catre RM. Informatia este oferita in versiunea romana. Acces contra plata.

Centrul de informatii juridice
Site-ul include Legislatia RM, Hotaririle CEDO, noutati, forum si contact. Informatia este oferita in versiunile romana si rusa. Acces gratuit.

Ghid

About Moldova

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor