BPD Ajutor

Efectuarea descrierilor bibliografice  

Descrierea bibliografica exacta si efectuarea unei referinte corecte in corespundere cu standardele bibliografice nationale, constituie un important indiciu al culturii informationale.

Biblioteca Publica de Drept considera oportun si a face cunoscut utilizatorilor ei promovarea regulilor de descriere bibliografica incluse in standardul interstatal, la care Republica Moldova este parte  GOST 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования правила составления.

In speranta ca veti gasi util acest semn de carte, va dorim succese.

***

 

REGIMUL DE DESCRIERE A DIFERITOR TIPURI DE DOCUMENTE


Carte cu un autor

Voicu, Costica. Teoria generala a dreptului / Costica Voicu. Bucureşti: Lumina LEX, 2002. 407 p.

Carte cu doi autori

Romandas, Nicolae. Dreptul colectiv si individual al muncii / Nicolae Romandas, Eduard Boistean. Chisinau: s.n., 2003. 173 p.

Carte cu trei autori

Balan, Oleg. Drept international umanitar / Oleg Balan, Vitalie Rusu, Valeriu Nour. Chisinau: Departamentul Ed. al Univ. de Criminologie, 2003. 312 p.

Carte cu patru si mai multi autori

Principii si institutii de drept civil / O. Ungureanu [s.a.]. Bucuresti: Rosetti, 2002. 396 p.

Carte cu vedeta de titlu (fara autor)

Codul Penal al Republicii Moldova. = Уголовный Кодекс Республики Молдова: Legea Republicii Moldova privind punerea in aplicare a Codului Penal al Republicii Moldova. Chisinau: Ed. Lexicon Universal, 2003. 216 p.

Lege privind Statutul-cadru al satului (comunei), orasului (municipiului) // Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2003. nr.244-247. P. 7 - 9.

Culegere de practica judiciara in materie comerciala 2000-2001: Drept comercial / Curtea de apel. Bucuresti: Rosetti, 2002. 404 p.

Carti in mai multe volume
    
Tratate internationale la care Republica Moldova este parte (1990-1998): Ed. oficiala [in 28 vol]. Chisinau: Moldpres. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999-2001.

Un volum aparte

Tratate internationale la care Republica Moldova este parte (1990-1998): Editie oficiala.    Chisinau, 2001. Vol. XXII. 526 p.

Constantinesco, Leontin-Jean. Tratat de drept comparat / Leontin-Jean Constantinesco.    Bucuresti: ALL, 1997. Vol. 1. Introducere in dreptul comparat. 275 p.

Fragment, capitol din volum

Drimba, Ovidiu. Civilizatia si cultura romana. Dreptul si justitia / Ovidiu Drimba // Istoria si cultura civilizatiei: in 10 vol / Ovidiu Drimba. Bucuresti, 2001. Vol. 3. P. 246-252.

Articole  din  culegeri

Botnari, Elena. Libertatea persoanei la confluenta dinamicii si staticii dreptului / Elena Botnari // Analele Stiintifice ale Universitatii de Stat din Moldova: Seria “Stiinte socioumanistice”. Chisinau, 2002. P. 79-81.

Articole din editii periodice

Tasca, Mihai. Vespasian Erbiceanu arhitectul romanitatii dreptului din Basarabia / Mihai Tasca // Revista de drept privat. 2002. Nr. 1. P. 83-98.

Descrierea unei recenzii

Mazilu D. Recenzii. Simpozioane. Varia / D. Mazilu // Revista de drept comercial. 2005. Nr. 1.    P. 230-232. Rec. la cartea: Dreptul comertului international: tratat. Partea generala / Dragos-Alexandru Sitaru. Bucuresti, 2004. 888 p.

Surse electronice

Contractele mileniului III. 134 modele de contracte civile si comerciale [Sursa electronica].    Rentrop & Straton, 2003. (CD-ROM).

Gherasim, Alexandra; Turcan Nelly. Ghid metodologic pentru elaborarea tezelor de licenta si de masterat / Gherasim, Alexandra; Turcan Nelly [Sursa electronica].   http://www.usm.md/doc/z1.pdf. [Accesat 20.10.2005].

Pentru orice ajutor informational
va incurajam sa ne contactati la
urmatoarea adresa:

str. Armeneasca, nr. 42
Chisinau, MD 2012
tel/fax (373 22) 275393
e-mail: biblioteca.pll@gmail.com

www.pll.md

icon Versiunea pentru imprimare.  

Pagini: « 6 7 8 9 10 »  
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor