Expozitii on-line

Accesul la informatie


La initiativa Centrului de Promovare a Libertatii de Exprimare si a Accesului la Informatie, in perioada 27 septembrie - 3 octombrie curent, in R. Moldova se desfasoara ZILELE DREPTULUI DE A STI .

Genericul acestei manifestari este "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit".

Acest principiu este acceptat si promovat constant de catre Biblioteca Publica de Drept.

Motoul Zilelor dreptului de a sti este propagarea legislatiei nationale si a actelor internationale; sensibilizarea opiniei publice privind importanta dreptului la informatie a persoanei; atentionarea autoritatilor de toate rangurile asupra necesitatii respectarii obligatiilor ce tin de informarea activa si obiectiva a populatiei, implicarea publicului la toate etapele procesului decizional; facilitarea si eficientizarea accesului la justitie a persoanelor, carora le-a fost lezat dreptul la informatie.

Biblioteca Publica de Drept ofera celor interesati urmatoarea Epozitie On-Line, care contine carti si editii periodice din colectiile bibliotecii:

  Dreptul tau: Accesul la informatie

Dreptul tau: Accesul la informatie Dreptul tau: Accesul la informatie. Legislatia RM. Acte internationale. Extrase. – Chisinau: Universul, 2002. – 359 p.

Cartea reprezinta o culegere de acte normative atit nationale cit si internationale privitor la diferite domenii de activitate (economie, salarizare, invatamint, finante, transport etc.).


The Law of Freedom of Information

The Law of Freedom of Information

MacDonald, J., Jones, Clive H. The Law of Freedom of Information . – Oxford: Oxford University Press, 2003. – 1094 p.

Este oglindita libertatea, accesul la informatie prin prisma dreptului civil englez. Monografia cuprinde istoricul accesului la informatie, studii comparative si care este viitorul informatiei in societate.


Обеспечение и защита права на информацию

Обеспечение и защита права на информацию

Туманова Л.В, Снытников А.А. Обеспечение и защита права на информацию . – Москва: Городец, 2001. – 339 с.

Aceasta monografie oglindeste reglementarea constitutionala dreptului la informatie, securitatea informatiei si aceesul la informatie, studii comparative.


Protectia internatinationala a drepturilor omului: surse, institutii, proceduri

Protectia internatinationala a drepturilor omului: surse, institutii, proceduri

Popescu C.L., Protectia internatinationala a drepturilor omului: surse, institutii, proceduri. – Bucuresti: ALL BECK, 2000 .- 240 p.

O societate contemporana care pretinde a fi democratica nu poate ramine in afara problemei drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, drepturile lui naturale, inclusiv accesul lui la informatie.


Curtea Europeana a Drepturilor omului


Curtea Europeana a Drepturilor omului

Curtea Europeana a Drepturilor omului. Standardele libertatii de exprimare: rezumate adapatate ale cazurilor / CEU Human Students’Initiative .- Budapest, 2002 .- p. 15

Pentru a atrage atentia si a promova intelegerea standardelor cu privire la accesul la informatie si libertatea de exprimare. Societatea Deschisa din Budapesta a publicat o colectie de cazuri penale care demonstreaza ce rol joaca informatia.


Legislatia comunicarii publice


Legislatia comunicarii publice

Accesul la informatie // Middleton K. Trager R., Chamberlin B. Legislatia comunicarii publice . – Iasi: Polirom, 2002. – P. 196-210

Cartea reflecta dreptul media si justitia, accesul la informatie si protectia surselor, calomnia si intimitatea personala, publicitatea si proprietatea intelectuala.


Avocatul poporului


Avocatul poporului

Fotescu M. Accesul liber la justitie si dreptul de aparare //Avocatul poporului . - 2004. - Nr.3. - P.14.

Procesul judiciar public trebuie sa asigure garantiile necesare apararii si accesul la justitie


Dreptul


Dreptul

Lupan E. Accesul la informatie si la justitie in problemele de mediu //Dreptul . - 2003. - Nr. 9. - P. 115-120.

Un acces bun la informatie si participarea oamenilor la luarea deciziilor imbunatatesc calitatea si implementarea acestora.


Administrarea publica


Administrarea publica

Cebotaru E. Cadrul legislativ privind activitatea de informatizare in Republica Moldova// Administrarea publica . - 2001. - Nr.4. - P. 161-166.

Despre necesitatea de a elabora, promova si implementa politica statutului in domeniul informaticii.


Pandectele romane


 Pandectele romane

Accesul liber la justitie. Dreptul la aparare // Pandectele romane . - 2001. - Nr.1. - P.19-32. - (Jurisprudenta Curtii Constitutionale).


Revista nationala de drept

Revista nationala de drept

Secrieru S. Dreptul la informatie //Revista nationala de drept . - 2000. - nr.10. - P. 49-50.

Autorul, Stanislav Secrieru isi expune punctul de vedere referitor la dreptul accesului la informatie si protejarea datelor personale ale fiecarui cetatean si modalitatile de realizare a lui in viata cotidiana.

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor