Expozitii on-line

Alegeri parlamentare RM 2019


Alegeri parlamentare RM 2019

Alegerea reprezintă desemnarea prin vot direct sau prin votul electorilor a persoanelor destinate a ocupa o funcție politică. Alegerea este un concept artistocratic, deoarece vizează desemnarea "celui mai bun" (aristo).

Anul acesta Republica Moldova, alături de alte ţări democratice, marchează la 7 februarie Ziua internaţională a alegerilor.

Iniţiativa de a institui o Zi mondială a alegerilor a fost lansată la Conferinţa Globală a Oficialilor Electorali desfăşurată în perioada 14 – 17 septembrie 2005 în Ungaria. Reprezentanţii organelor electorale din lume au desemnat prima zi de joi din luna februarie ca Zi Internaţională a Alegerilor datorită faptului că majoritatea acordurilor internaţionale în domeniu au fost semnate în această perioadă a anului.

Obiectivele Zilei internaţionale a alegerilor sunt:

-    consolidarea încrederii în ireversibilitatea procesului democratic;

-    reiterarea importanţei alegerilor ca prim criteriu al democraţiei;

-    informarea populaţiei despre principalele realizări şi provocări legate de sistemele electorale folosite;

-  atragerea atenţiei Parlamentului, Guvernului, politicienilor asupra rolului major pe care îl au în promovarea culturii democratice şi ridicarea ratei de participare la alegeri;

-         informarea persoanelor care votează pentru prima dată şi a tinerilor alegători despre valorile democratice.

Voinţa poporului constituie baza puterii de stat şi această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Începînd cu anul 1994, în Republica Moldova se desfăşoară cîteva tipuri de alegeri generale:

Parlamentare — în cadrul cărora sînt aleşi deputaţii în Parlament;

Locale — în cadrul cărora se aleg consilierii locali şi primarii;

Prezidenţiale — pînă în anul 2000 Preşedintele Republicii Moldova era ales prin vot direct, iar începînd cu 2000 alegerea şefului statului ţine de competenţa Parlamentului.

De regulă, alegerile generale au loc cu o periodicitate de 4 ani, cînd expiră mandatul autorităţilor alese anterior. În caz de încetare înainte de termen a mandatului autorităţii alese pot avea loc alegeri anticipate, care se desfăşoară după reguli similare, dar campania electorală poate dura o perioadă mai scurtă.

Cele mai importante probleme ale statului şi societăţii pot fi supuse referendumului, care se organizează şi desfăşoară conform prevederilor Codului electoral. Referendum republican — un scrutin prin care poporul are posibilitatea să-şi exprime opţiunea şi astfel să contribuie în mod direct la soluţionarea respectivelor probleme. Referendumuri republicane pot fi de trei tipuri: constituţionale, legislative şi consultative. Pentru consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit poate fi organizat referendum local — scrutin la care pot fi supuse probleme ce ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale şi au o importanţă deosebită pentru localitatea respectivă, precum şi revocarea primarului.

La alegerile parlamentare din 2019 deputații vor fi aleși prin sistemul de vot mixt, la care s-a ajuns după ce s-a propus trecerea la votul uninominal. Astfel, jumătate din deputați vor fi alesi pe liste de partid, iar jumătate pe circumscripții electorale. În circumscripții vor putea candida nu doar candidați independenti, dar și  cei inaintați de partide.

Alege online deputații în Parlamentul Republicii Moldova 2019 - https://votum.md/ .

Bibliografie:

Manuale:

1. Alexandru, Radu. Sisteme electorale : tipologie și funcționare. București : Pro Universitaria, 2012

2. Andrievschi, Vitalie. Ţîrdea, Bogdan. Campania electorală. Eficienţă : Teorie şi practică. Chişinău : Elan-Poligraf, 2010

3. Codul electoral al Republicii Moldova. Comisia Electorală Centrală. Chişinău : Universul , 2015

4. Procesul electoral în Republica Moldova : realități, tendințe și perspective. Institutul Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale cetățenilor statelor membre ale AIP CSI (IIMDD AIP CSI). Chișinău : Princeps, 2015

5. Referendumul ca formă supremă a democrației directe. Institutul Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale cetățenilor statelor membre ale AIP CSI (IIMDD AIP CSI). Chișinău : Princeps, 2016

6. „Rolul mass-media în procesul electoral” : Conferința științifică-practică Internațională. Institutul Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale cetățenilor statelor membre ale AIP CSI (IIMDD AIP CSI). Chișinău : Princeps, 2017

7. Rolul statului în asigurarea drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități. Institutul Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și Respectării Drepturilor Electorale ale cetățenilor statelor membre ale AIP CSI (IIMDD AIP CSI) Chișinău : Princeps, 2017

Articole:

1. Arseni, Alexandru . Proces electoral fraudat - consecințe juridice. Revista Naţională de Drept, 2018, nr 4-6, p. 13-19

2. Becciev, Elena. Interdependenţa dintre agitaţia electorală şi transparenţa finanţării campaniei electorale:abordări naţionale şi de drept comparat. Legea şi viaţa, 2013, nr 11, p. 54-58

3. Cârnaţ, Teodor. Problema conceperii şi clasificării principiilor dreptului electoral. Revista Naţională de Drept, 2014, nr 8, p. 15-20.

4. Corj, Mihai. Sistemul electoral (majoritar, proporţional sau mixt) pentru Republica Moldova. vista Naţională de Drept, 2017, nr 7, p. 14-22.

5. Stati, Vitalie. Infracţiunea de corupere a alegătorilor (art.181 CP RM): studiu de drept penal. Partea a II. Revista Naţională de Drept, 2014, nr 4, p. 8-14.

Legislație:

1. Codul electoral nr. 1381-XIII  din  21.11.1997. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81/667 din 08.12.1997. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.81/667 din 08.12.1997. Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.451-463/768 din 29.12.2017;

2. H O T Ă R Î R E cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 nr. 1913  din  11.12.2018 Monitorul Oficial nr.504-511/1831 din 22.12.201;

3. L E G E cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”

nr. 101-XVI  din  15.05.2008 . Monitorul Oficial nr.117-119/457 din 04.07.2008;

4. L E G E pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 154  din  20.07.2017 Monitorul Oficial nr.253-264/422 din 21.07.2017.

Surse online:

https://cec.md/ro/prima-zi-de-joi-din-luna-februarie-ziua-internatio-2787_88535.html

http://www.e-democracy.md/elections/

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_%C3%AEn_Republica_Moldova

                                                 

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor