Evenimente

27.01.2020

Expoziție Istoria filosofiei în lume


  Evenimentul este dedicat Zilei Internaționale a Filosofiei, decretată de către UNESCO, a trei joi a lunii noiembrie. Ziua mondială a filosofiei a fost aniversată în premieră la 21 noiembrie 2002. Cu acel prilej, în cadrul Conferinţei generale UNESCO, s-a susţinut că: ''filosofia este disciplina care încurajează gândirea critică şi independentă, fiind capabilă să promoveze atât o mai bună înţelegere a lumii înconjurătoare, cât şi toleranţa, acceptarea altor puncte de vedere''.

  Expoziția cuprinde următoarele planșe expoziționale:

1 Socrate
2 Filosofi presocratici
3 Platon - Biografia. Doctrina. Opera
4 Platon – Academia. Academia veche. Organizare şi funcţionare. Academia de mijloc şi Academia Nouă
5 Opera lui Platon
6 Aristotel - Biografia. Opera. Filosofia primă şi treptele cunoaşterii. Etica
7 Academia platonică din Florenţa: Despre om şi destin. Despre structura universului
8 Academia platonică din Florenţa: Reprezentanţi ai academiei
9 Buddhismul: Viaţa lui Buddha. Eleméntele doctrinei budiste. Principalele două curente ale budismului. Şcoli budiste din China. Durerea poate fi depăşită. Calea care duce spre Eliberare
10 Originea filosofiei în India: Caracteristici generale. Despre Vede
11 China: Preceptele filosofiei lui Confucius. Biografia
12 China: Lao Tye. Daoismul
13 Egiptul Antic: Hermetismul. Mesopotamia
14 Şcoala Pitagoreică: Originea. Pitagora. Matematica pitagoreică
15 Stoicismul: Întemeierea şcolii şi scurt istoric. Prin cipiile etice ale stoicismului
16 Stoicismul: Seneca, Epictet, Marcus Aurelius, Zenon, Kleanthes, Chrzsippos, Panaitios, Poseidonios
17 Şcoala neoplatonică: Plotin, Hypatia
18 Originile Filosofiei Renaşterii: Şcoala din Atena şi neoplatonismul. Persia şi oracolele caldeene. Egiptul şi Corpus hermeticum
19 Giordano Brunno: Viaţa şi opera. Despre Univers. Despre memorie şi magie
20 Raţionalismul francez: Rene Descartes. Metoda. Îndoiala. Dumnezeu
21 Empirismul englezesc: Francis Bacon. Thomas Hobbes.
22 Imanuel Kant: Biografia. Opera.


Vă așteptăm !!!

Este posibil ca imaginea să conţină: unul sau mai mulţi oameni şi text 

https://www.facebook.com/events/171599210745859/ 

 

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor