Evenimente

05.12.2019

Conferință științifico-practică națională, consacrată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului - „Reafirmarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și problemele de protecție a lor în condițiile actuale ale Republicii Moldova”


MINISTERUL EDUCAȚIE, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

 INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE, POLITICE ȘI SOCIOLOGICE ASOCIAȚIA „PROMO-LEX” 

BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT (filială a Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu”) 

  Картинки по запросу 10 decembrie ziua drepturilor omului

 

 CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ NAȚIONALĂ


 REAFIRMAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ȘI PROBLEMELE DE PROTECȚIE A LOR ÎN CONDIȚIILE ACTUALE ALE REPUBLICII MOLDOVA

 Chișinău, 10 decembrie 2019

Conferință științifico-practică  națională  (cu caracter tradițional) consacrată

ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR OMULUI

Chișinău, bulevard Ștefan Cel Mare și Sfânt,1. Sala Mică, 10 decembrie 2019

 

CUVÂNT DE DESCHIDERE : JUC Victor, dr. hab., director ICJPS.

 

MODERATORI CUȘNIR Valeriu, dr. hab., ICJPS; POSTICA Alexandru; FRUNZĂ Iurie.


P R O G R A M

Marți, 10 decembrie 2019, ora 10.00

 

09.30 - 10.00

Înregistrarea participanților

 

Moderator: Cușnir Valeriu , doctor habilitat în drept, Director adjunct ICJPS

 

10.00 - 10.30

Deschiderea evenimentului. Mesaje de salut

Victor JUC, director Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Silvia ANTUFIEV , Biblioteca Publică de Drept - Dreptul de a ști şi rolul bibliotecii în asigurarea accesului la informație

Valeriu CUȘNIR, doctor habilitat în drept, profesor unversitar, Director Adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Alexandru POSTICA , Director de program, Asociația ”PROMO LEX”

SESIUNEA ÎN PLEN

10.30 - 12.00

Moderator: Valeriu CUȘNIR, doctor habilitat în drept, profesor unversitar, Director Adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Rapoarte:

§  FRUNZĂ Iurie , dr., conf., cercetător științific coordonator ICJPS - T eoria drepturilor omului - de la jus naturalism la drepturi colective: esență, evoluție și criterii de clasificare.

§  SMOCHINĂ Andrei , dr. hab., prof., consultant științific ICJPS – Evoluţia istorică a actelor normative despre drepturile şi libertăţile omului - de la Magna Carta Libertatum la Constituția Republicii Moldova: abordări științifice și tendințe .

§  GRAMA Dumitru , dr., conf., cercetător științific coordonator ICJPS - E tapele istorice ale dezvoltării conceptelor privind drepturile şi libertăţile omului în Moldova .

§  OSOIANU Tudor , dr. conf., cercetător științific coordonator ICJPS - R espectarea  drepturilor omului în procesul penal garantată prin prisma actelor curții constituționale .

§  POSTICA Alexandru , cercetător științific ICJPS, Director de programe Asociația ”Promo Lex”. Protecția minorilor în cadrul întrunirilor publice, limitele dreptului de a organiza și participa la întruniri a minorilor . 

§  Viorel BERLIBA, doctor habilitat în drept, conf. unversitar, cercetător științific coordonator ICJPS; Ivan UNGUREANU , avocat – Respectarea standardului prevăzut de art. 7 din CEDO prin prisma principiului „lex mitior” .

Ø  Dezbateri .

12:00 – 12:30

Pauză de cafea

 

 

  PANEL DE LUCRU - I

DEZVOLTAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

12:30 – 14:00

Moderatori:

Iurie FRUNZĂ, doctor în drept, conferențiar universitar, Director interim. Centrul de Cercetări Juridice, ICJPS;

Alexandru POSTICA, Director de programe  Asociația ”Promo Lex”.

 

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE:

§  Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor unversitar, Director Adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice – Dezvoltarea drepturilor omului în contextul necesităților de securitate și asigurare a parcursului european: realizări și perspective

§  Guștiuc Ludmila,  drd., cercetător științific ICJPS – Abordări teoretice privind mecanismul european de protecţie a drepturilor omului .

§  Ion Rusandu, dr. conf., cercetător științific coordonator ICJPS – Drepturile omului și cultura politică: realitate și tendințe .

 

Ø  Dezbateri, intervenţii

14.00 - 14.10

Pauză

 

PANEL DE LUCRU - II

SITUAŢIA ACTUALĂ A DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI MECANISMUL LOR  DE PROTECŢIE JURIDICĂ

14.10 - 16.00

 

§  Victor Balmuș , dr. hab ., prof. univ., cercetător științific principal ICJPS - Probleme practice privind asigurarea dreptului constituțional al persoanei la ocrotirea sănătății prin garantarea unei asistențe medicale calificate în condițiile actuale a Republicii Moldova .

§  Gheorghe Costachi , dr. hab., prof. univ., cercetător științific principal ICJPS - Securitatea persoanei ca valoare supremă în statul de drept.

§  Boris Sosna , dr . conf ., cercetător științific coordonator ICJPS – Актуальные проблемы совершенствования законодательства регулирующего социальную защиту .

§  Natalia Albu, dr. conf., cercetător științific coordonator ICJPS - Cadrul politico-juridic privind drepturile femeilor și egalitatea de gen .

§  Leonid  Chirtoac ă, dr.conf., cercetător științific coordonator ICJPS – Protecția drepturilor cercetătorului științific prin prisma Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova .

§  Diana Cucoş, dr. conf., cercetător științific coordonator ICJPS – Compactul global pentru migratie: plasarea drepturilor omului în centrul gestionării migratiei.

§  Andrei Guștiuc, dr.conf., cercetător științific coordonator ICJPS – Consacrarea drepturilor financiar-bancare ale persoanelor fizice în sistemul de drept din Republica Moldova.

§  Donica Ina, drd – Respectarea drepturilor persoanei la faza pornirii urmăririi penale.

Ø  Dezbateri, intervenţii.

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor