Evenimente

15.11.2019

CAMPANIA DE COMUNICARE A ȘTIINȚEI, Ediția a IV-a la Biblioteca Publică de Drept


 

CAMPANIA DE COMUNICARE A ȘTIINȚEI, Ediția a IV-a

la Biblioteca Publică de Drept

 

 

”Fiecare ştiinţă posedă o individualitate proprie. Fiecare are un anumit

domeniu pe care-l studiază.

Dreptul studiază fenomenul juridic”.

Mircea Djuvara,

filozof și jurist român

 

Începând cu data de 10 noiembrie 2019 la Biblioteca Publică de Drept s-a dat start campaniei CAMPANIA DE COMUNICARE A ȘTIINȚEI, Ediția a IV-a o săptămînă întreagă axată pe cunoaștere, inovare și perormanță în domeniul dreptului. Pe parcursul Săptămînii au avut loc activități tematice, au fost elaborate materiale de promovare și conectare a ştiinţei dreptului , dar nu numai, cu publicul larg. Au fost organizate:

§  Lecția publică: Uleiurile esențiale cu grad terapeutic . Expert prezentator: Mădălina Raluca Nitu – essentials Oils Mentor, doTERRA Essential Oils, USA https://www.facebook.com/BPD.Hasdeu/posts/2613514968694862

§        Expoziţia: Istoria Filosofiei în lume https://www.facebook.com/events/436716087031945/

§  Întâlnire cu Vadim Cheptănaru – jurnalist, realizator și moderator al talk-show-ului https://www.facebook.com/BPD.Hasdeu/posts/2615323401847352

§  Discuția publică Problemele Mediului și metodele de soluționare a lor https://www.facebook.com/events/421354168505986/

§  A fost elaborat GHIDUL REVISTELOR JURIDICE din colecția Bibliotecii Publice de Drept 2001-2019 https://www.slideshare.net/BibliotecaDrept/reviste-juridice-din-colecia-bibliotecii-publice-de-drept-200120192001-2019?fbclid=IwAR0U_9CTBhhNI_NsGC1RfX-XglxRWiBG3DEhUhqFhlSJU0QM2S3YeDc9Zzw

§                Pentru asigurarea accesului la informația juridică și creșterea vizibilității documentelor din domeniu, atât în mediul academic, cât şi la nivelul publicului larg, Biblioteca Publică de Drept a lansat Colecția digitală - Științe juridice, care poate fi accesată online https://bibliotecapublicadrept.wordpress.com/e-resurse/ .  

 

  Știința înseamnă în ptimul rând – cunoaștere, în baza căreia fiecare merge mai departe: face teorie, practică sau știință aplicativă.  

În momentul când vorbim despre ştiinţă, gândul ne duce la lucruri abstracte, totuşi, ştiinţa și mai ales știința dreptului este motorul care conduce o societate înainte, și de aceea trebuie să devină comunicativă. „Cunoaşterea ştiinţifică încă nu este o ştiinţă... Ştiinţa este prezentă, acolo unde are loc procesul de creare a unor noi cunoştinţe”.  Știința este ansamblu sistematic de cunoștințe despre natură, societate și gîndire, o totalitate de cunoștințe dintr-un anumit domeniu al cunoașterii.

 

Știința dreptului ocupă un loc bine determinat în vastul tablou al științelor sociale, datorită specificității obiectului său de cercetare care este realitatea juridică ca parte componentă a realității sociale.

 

Complexitatea universului juridic a impus înca de la începuturile istoriei o structurare a eforturilor de cercetare a acestuia, o repartizare a rolurilor în raport de necesitatea construirii unui tablou generalizat. Dreptul trebuie studiat: din perspectiva globala, ca un sistem închegat; din perspectiva istorica, drept un fenomen într-o continua evoluție corelată cu realitațile istorice; precum și dintr-o perspectiva structurală.

 

Știința este o totaliate de cunoștințe formate în urma unor observații, curiozități, informații, experimentării și gîndirii cu scopul de a explica sau preîntîmpina unele acțiuni. Cuvântul ştiinţă deseori descrie orice domeniu de studiu sistematic sau cunoştinţele căpătate în urma acestui studiu.  

 

Olga MUNTEANU,

bibliotecar, BPD

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor