Evenimente

29.07.2019

29 iulie – ziua Constituției Republicii Moldova


 Constituția este legea legilor într-un stat democratic

Imagine similară 

  Legea Supremă a Republicii Moldova a fost adoptată pe 29 iulie 1994, fiind publicată în Monitorul Oficial al republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994 și a intrat în vigoare la data de 27 august 1994.

Constituția Republicii Moldova constă din 8 titluri, fiecare fiind împărțite în capitole și secțiuni. Astfel, în total Legea Supremă cuprinde 143 de articole, precum și 8 articole de dispoziții finale și tranzitorii.

În preambul se menționează aspirația spre constituirea statului de drept, considerând pacea civică, democrația, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic ca fiind valori supreme.

Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate, - se arată în Legea Supremă.

Astfel, conform Constituției, Republica Moldova este un stat suveran și independent, unitar și indivizibil. Forma de guvernământ a statului este Republica. De asemenea, Constituția atributele statului, principiile de funcționare și obiectivele lui principale.

În Constituție sunt înscrise cele mai importante principii ale vieții economice, politice, sociale și juridice, precum și valorile pe care se sprijină statul nostru: separația puterilor în stat, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, independența justiției, pluralismul politic, etc.

Constituția este baza juridică a întregii legislații, și întemeiază tot ansamblul instituțional și normativ.

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 25-a aniversare a adoptării Constituției, Biblioteca Publică de Drept, filiala Bibliotecii Municipale “B. P. Hasdeu”, urează tuturor cetățenilor pace și prosperitate, să respecte cu demnitate, Constituția Republicii Moldova!


Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor