Evenimente

30.07.2019

30 iulie - Ziua mondială împotriva traficului de persoane


Traficul de persoane

Imagine similară

Traficul de persoane constituie o infracţiune gravă şi totodată o încălcare flagrantă a drepturilor omului. Traficul de persoane este o problemă globală şi reprezintă dintre cele mai grave infracţiuni din lume, care afectează viaţa a milioane de oameni şi le lezează demnitatea. Traficanţii înşeală femei, bărbaţi şi copii din toate colţurile lumii şi îi forţează să intre în situaţii prin care sunt exploataţi. Multe dintre persoanele traficate sunt obligate să muncească forţat, să cerşească sau, şi mai grav, să-şi doneze organele pentru a fi comercializate de traficanţi.

Documente:

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a instituit această Zi mondială împotriva traficului de persoane marchată anual la 30 iulie, prin Rezoluţia 68/192, la 18 decembrie 2013, pentru a creşte gradul de conştientizare a situaţiei victimelor traficului de fiinţe umane şi pentru promovarea protecţiei drepturilor lor, potrivit www.un.org. 

Biroul Naţiunilor Unite pentru combaterea Drogurilor şi a Criminalităţii (UNODC) ), în calitate de apărător al Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (UNTOC) şi al Protocoalelor sale, asistă statele în eforturile lor de a pune în aplicare Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane (Protocolul traficului de persoane).

Adunarea Generală a ONU în 2010 a adoptat Planul Global de acţiune pentru combaterea traficului de persoane, îndemnând guvernele din întreaga lume să adopte măsuri coerente şi coordonate pentru a învinge acest flagel. Planul prevede integrarea luptei împotriva traficului de fiinţe umane în programele mai largi ale ONU, pentru a stimula dezvoltarea şi consolidarea securităţii în întreaga lume. 

Codul Penal al Republicii Moldova - art.165, potrivit legisla ț iei în vigoare, persoanele culpabile de trafic de fiinţe umane riscă o pedeapsă cu închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

 

Bibliografie:

             Cărț i:

1. MIHAI, Ș tefănoaia. Reglementarea răspunderii pentru infracţiunile privind traficul de persoane în dreptul comparat.  Ch. : CEP USM, 2012. 314 p. I SBN: 9789975-71-260-6.

2. GÂRBULEȚ , Ioan. Traficul de persoane: Practică judiciară comentată, legislaţie conexă, doctrină, decizii ale Curţii Constituţionale, recursuri în interesul legii, jurisprudenţă CEDO . Bucureşti: Universul Juridic, 2010. 460 p. ISBN: 978-973-127-385-3.

3. ZAHARIA, Gheorghe-Cristinel. Traficul de persoane. Bucureşti: Editura C.H.Beck, 2012. 343 p. ISBN: 978-606-18-0046-9 .

4. KARTUSCH, Angelika. Traficul de fiinţe umane, protec ț ia martorilor ș i cadrul legislativ al Republicii Moldova : Raport de evaluare. Ch.: OSCE, 2003. 135 p.

5. BEJAN, Octavian. Traficul de  fiinţe umane. Ch.: Pontos, 2002, Chişinău : Tip. „Dinamo Poligraf". 76 p . ISBN: 9975-902-33-2.

 

 Articole:

1. DADU, I. Traficul de persoane ca fenomen criminal ce atentează la ordinea de drept în Republica Moldova. În: Legea ș i via ța . 2015, nr. 3, pp. 35-39.

2. MIHAI, Ș tefănoaia. Cercetări ştiinţifice referitoare la infracţiunile, privind traficul de persoane. În: Revista Naț ională de Drept. 2015, nr. 5, pp. 35-38.

 

 

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor