Evenimente

15.03.2018

Consumatorul informat este protejat - 15 martie Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor


Consumatorul informat este protejat

15 martie Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor

 

Protecția consumatorilor înseamnă asigurarea calității vieții umane, constituie o politică prioritară a guvernelor și întregii societăți în întreaga lume. Cunoaștem cu toții dificultatea consumatorilor în obținerea informațiilor despre produsele și serviciile existente pe piață, prezența masivă a produselor falsificate, creșterea riscului accidentelor cauzate de folosirea produselor și serviciilor necalitative de către cetățeni. Legislația țării noastre prezintă anumite imperfecțiuni, bariere contra accesului la justiție, nesiguranța asupra legii aplicabile în cazul litigiilor de consum, etc. Ținând cont de problema accesului real al consumatorilor la justiție, „Liga pentru Apărarea Drepturilor Consumatorilor”oferă informații și servicii juridice specializate cetățenilor :

a)       Informarea și consultarea juridică a cetățenilor despre drepturile lor în calitate de consumator, și acordă asistență juridică, inclusiv gratuită păturilor defavorizate în   cauzile civile, penale și administrative în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

b)       Menținerea și dezvoltarea Centrului pentru informare și consultanță juridică a consumatorilor.

c)       Colaborează cu organele de stat și societatea civilă în direcția înbunătățirii situației consumatorilor din RM.

d)       Menține și perfecționarea PW www.consumer.md dedicată protecției consumatorilor.

 

Au adresat o serie de propuneri de îmbunătățire și modificare a legislației privind protecția drepturilor consumatorilor :

           - Crearea unei Direcții pentru protecția consumatorilor în cadrul Guvernului în dependență de Departamentul Moldova Standart.

            - Încheierea contractelor directe a furnizorilor cu consumatorii fără intermediari. Pentru evitarea cheltuelilor suplimentare, unde plățile pentru orice servicii să se efectueze de către consumatori direct la furnizori. Modificarea de urgență a Legii privind condominiul în fondul locativ pentru clarificarea statutului Asociațiilor de locatari a locuințelor și a tuturor problemelor legate de administrarea fondului locativ.

             - Instituirea unui Arbitraj pentru litigiile ce țin de consum fiind o practică europeană în domeniu, pentru evitarea tergiversării cauzelor pentru termene lungi și a cheltuelilor judiciare care deseori depășesc valoarea litigiului.

             - Crearea pe lângă autoritățile publice locale a comisiilor de atestare a administratorilor de blocuri. În condițiile complexității administrării și a degradării fondului de locuințe, se impune creșterea calității managmentului administrării fondului locativ prin atestarea obligatorie a administratorilor de blocuri.

             - Adoptarea în regim de prioritate a Legii privind Drepturile Pacienților, în condițiile implimentării medicinii prin asigurare, unde este necesară reglementarea relațiilor noi apărute între pacienți și prestatorii de servicii medicale.

Efortul depus a organelor responsable de protecția consumatorilor și anume Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieței, Metrologie și Protecția Consumatorilor, Secția relații cu consumatorii și mass-media, nu poate fi eficientă dacă cetățenii nu-și cunosc drepturile și nu acționează în cazurile în care le sunt lezate drepturile, rămănând pasivi și indiferenți. Protecția consumatorilor se vrea a fi o componentă de bază a protecției sociale din orice țară, deaceia încurajarea cunoașterii și conectării sistemului de protecție a consumatorilr din Moldova la cel  al Uniunii Europene, la care țara noastră tinde, depunând mari eforturi pentru a deveni membru cu drepturi depline, este motivul de bază, pentru a asigura o protecție rială și fundamentală a dreptului consumatorului din Republica Moldova.  

 Surse:

   Sisteme de Protecție a Consumatorilor dr. Robert Morar București,2009

           Roman Mihăeș. Pentru un Consumator Informat și Protejat într-o Moldovă europeană.  Ch.: Grafema Libris, 2005.

           www.consumer.md

                                                                                     Bibliotecar Saghin Eugenia

Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor