Departamente

Departamentul Management Resurse Informationale

  • achizitioneaza si completeaza colectia cu documente din domeniul juridic;
  • aboneaza biblioteca cu editii periodice si baze de date din domeniul juridic;
  • organizeaza si actualizeaza catalogul electronic al bibliotecii;

Departamentul Referinte Informationale Digitale

  • asigura operativ cu resurse informationale digitale toti utilizatorii bibliotecii;
  • ofera consultatii in accesarea bazelor de date legislative locale si internationale;
  • ghideaza utilizatorii in cautarea informatiei electronice cu caracter juridic.

Departamentul Relatii cu Publicul

  • presteaza servicii informationale la cerere;
  • studiaza necesitatile informationale ale utilizatorilor;
  • organizeaza diferite activitati pentru grupul tinta de utilizatori, bibliotecari.
 
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor