Baze de date

Accesul la bazele de date poate fi realizat doar la sediul bibliotecii .

logo_moldlex_legisl.jpgJURIST

Baza de date conține toate  actele  juridice cu caracter normativ-public incepind  cu 1989, inclusiv actele internaționale la care Moldova este parte, codurile si alte acte importante adoptate pina la 1989, in  limbele  romana  si  rusa.
Baza  de  date  include  urmatoarele  compartimente:

 • Legile Republicii Moldova;
 • Hotaririle Parlamentului;
 • Hotararile, dispozitiile si ordonantele Guvernului;
 • Decretele Presedintelui Republicii Moldova;
 • Hotaririle Curtii Constitutionale;
 • Curtea de Conturi
 • Acte internationale
 • Acorduri, Tratate
 • Conventii
 • Acte CSI
 • Ministerul Finantelor
 • Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
 • Suprav. Asigurari si FNP
 • Comisia Interdepartamentala. Masini de casa si control
 • Ministere si autoritatile administratiei centrale
 • Actele Bancii Nationale;
 • Ministerul Justitiei
 • Ministerul Economiei si Comertului
 • Ministerul Educatiei, Tineretului si Sportului
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • Ministerul Transporturilor si Gospodariei Drumurilor
 • Ministerul Ecologiei si Resurse Naturale
 • Ministerul Sanatatii si protectiei Sociale
 • Ministerul Dezvoltarii Informationale
 • Biroul National de Statistica
 • Serviciul Vamal
 • Serviciul Standardizare si Metrologie
 • Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
 • Comisia Electorala Centrala
 • Comisia Nationala de Asigurari Sociale
 • Camera de Licentiere
 • Agentia Nationala a Reglementarilor în Energetica
 • Agentia Relatiilor Funciare si Cadastru
 • Agentia Nationala. Reglementari în Telecomunicatie si Informatica
 • Administratia de Stat a Aviatiei civile

PRACTICA JUDICIARAPRACTICA JUDICIARA

Sistemul  informatic  "Practica" include baza de date oficială a practicii judiciare a R.Moldova. Baza de date contine documente privind jurisprudența, in  limba  romană  si  rusa.

Documentele sunt  sistematizate si repartizate in urmatoarele compartimente informationale:

 • Hotaririle explicative ale Plenului Curtii Supreme de Justitie;
 • Practica cu privire la cauzile penale si administrative ale Colegiului Penal al CSJ;
 • Practica cu privire la cauzile civile ale Colegiului Civil a CSJ;
 • Practica Curtii Europene pentru Drepturile Omului;
 • Hotaririle explicative ale Judecatoriilor Supreme ale altor state;
 • Teoria cu privire la cauzile penale si administrative;
 • Teoria cu privire la cauzile civile;
 • Alte documente privind jurisprudenta.

HEINONLINE

hein75b.gifBiblioteca Publică de Drept, prin intermediul Consorţiului eIFL Direct Moldova, cu suportul financiar al Ambasadei SUA în R.M. şi al Fundaţiei Soros-Moldova, prezintă cea mai prestigioasă bază de date juridică – HeinOnline!

HeinOnline – o sursă  excepţională pentru studiile universitare şi cercetările ştiinţifice:

 • Conţinut exhaustiv – oferă acces full-text la peste 1200 reviste academice americane (ex. Harvard Journal of Law, Criminal Justice Review, etc.) şi europene (Cambridge Law Journal, Acta Universitatis „Lucian Blaga”, etc.), inclusiv acces la peste 550 texte clasice din domeniul jurisprudenţei;
 • Acoperire cronologică – include versiunea digitizată a primelor volume ale fiecărui titlu până la apariţia curentă, cuprinzând ediţiile complete ale tuturor revistelor (ex. Yale Journal of International Law 1974 - 2005, Houston Law Review 1963 - 2006);
 • Abordare inovativă – cuprinde versiunea în original a fiecărui articol/document, absolut identic apariţiei în format tipărit (calitate clară în format .pdf şi posibilitate de accesare în .txt), inclusiv şi referinţele bibliografice de subsol ale articolelor;
 • Strategii de căutare -  simple şi flexibile (autor, titlu şi cuvinte cheie);

Biblioteca Publică de Drept organizează lecţii individuale şi de grup privind strategiile de accesare şi căutare în baza de date HeinOnline . Pentru detalii contactaţi bibliotecarii de referinţă la 27 53 93 sau accesaţi www.pll.md pentru Solicitare instruire .

LEX EXPERT

EBSCOEBSCO

Serviciul Informational EBSCO este considerat lider mondial in furnizarea accesului la reviste si carti in format electronic. Disponibilitatea accesarii bazei de date este posibila Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, aceeasta fiind membru al Consortiului EIFL Direct Moldova.
Baza de date contine urmatoarele subdiviziuni:

Business Source Premier
Contine peste 8,800 titluri de reviste, incepind cu 1965. Tematica revistelor contine preponderent din domeniul buziness.

MasterFILE Premier
Contine tematici multidisciplinare. Include peste 1,950 titluri de reviste si ziare cu acces textual integral. Deasemeni include peste 500 materiale de referinta, 84,011 biografii, 83,472 si 192,999 fotografii, harti.

Regional Business News
Include peste 75 reviste si ziare din domeniul business-ului regional al SUA. Se actualizeaza zilnic.

Academic Search Premier
Cea mai comprehensiva colectie oferind acces la peste 4,650 seriale multidisciplinare, dintre care 3,600 sunt cu caracter academic.

Health Source: Nursing/Academic Edition
Ofera acces la peste 550 reviste academice din domeniul medicinii.

MEDLINE
Furnizeaza acces la reviste si ziare din domeniul medicinii cu caracter stiintifico-practic.

ERIC
Contine acces la peste 2,200 reviste din domeniul educatiei si stiintei.

Library, Information Science & Technology Abstracts
Indexeaza peste 600 periodice, carti, rapoarte si materiale din cadrul conferintelor profesionale incepind cu 1960.

Prin intermediul bazei de date EBSCO pot fi accesate urmatoarele reviste electronice juridice:

Acces on-line. Pentru fiecare titlu de  revista periodicitatea aparitiei difera.

Pentru a vizualiza revistele electronice existente în baza de date "EBSCO", accesaţi următorul link.

 

iDrept – solutia online de informare juridica

Solutiile iDrept va ofera posibilitatea de a utiliza urmatoarele informatii:

       Legislatie Romaneasca

 Legislatia romaneasca cu toate variantele consolidate, pentru orice data calendaristica (trecut, prezent, viitor) aleasa de utilizator, pentru peste 139.000 de acte;

 Legislatia romaneasca contine Monitorul Oficial partea I si I bis integral din 1990, majoritatea actelor din Buletinul Oficial si actele istorice importante (de la 1840);

 Dictionar de termeni juridici - explicatiile termenilor juridici uzuali.

 Reglementari Comparate - Vizualizarea comparativa a textelor asemănătoare din noul Cod Civil şi vechiul Cod Civil, inserate în corpul actului la nivel de articol.

         Modele de documente

 Formulare - modele de contracte, modele de cereri si actiuni in justitie. 

     Reviste

 Pandectele Romane (colectia la zi)

 Revista Romana de Dreptul Muncii (colectia la zi)

 Revista Romana de Drept al Afacerilor (colectia la zi)

 Revista Romana de Drept European (colectia la zi)

 Revista Taxe, Finante, Contabilitate (colectia 2009 – 2011)

 Revista Monitorul Fiscalitatii Internationale (colectia 2010 – 2011)

 Revista Romana de Drept Privat (colectia 2007 – 2013)

 Revista Romana de Jurisprudenta (colectia 2009 –2013)

 Revista Romana de Executare Silita (Colectia 2008 – 2013).


Revista “Dreptul”  sigla      Baza de date conține:

 • ACTE NORMATIVE NOI;
 • STUDII, DISCUȚII, COMENTARII;
 • SINTEZE DE PRACTICĂ JUDICIARĂ;
 • JURISPRUDENȚĂ ROMÂNĂ ȘI EUROPEANĂ.
     Legislația țărilor CSI CSI

 

     Revista “Dreptul” a fost fondată în 1871 de “Societatea juridică” şi este înregistrată ca marcă din 1996. În prezent revista Dreptul este editată de Uniunea Juriştilor din România şi este accesibilă on-line şi pe suport de hîrtie pe bază de abonament.

      Este o bază de date ce asigură accesul utilizatorilor la informație normativ – juridică a țărilor – membre ale Comunității Țărilor Independente.

         Baza de date conține   acte legislative  în vigoare, ediții mai vechi   cît și cele care au fost   abrogate   ale statelor:  Armenia, Azerbaigean, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîstan, Republica Moldova, Rusia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, precum și legislație internațională.  Majoritatea actelor legislative sînt publicate în limba rusă. În țările unde acestea apar doar în limba națională – sînt traduse de către specialiști în traducerea domeniului juridic.  

Pagini: 1 2 3  
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor