2006

04 noiembrie

Politica în domeniul bibliotecilor în condiţiile tranziţiei democratice. Reflecţii asupra programelor naţionale

[iconart_conf_asem.doc ]

03 octombrie

Impactul actelor legislativ-normative in domeniul bibliotecilor.
Studiu de caz. Conferinta Asociatiei Bibliotecarilor din Moldova

[iconart_impact.doc ]

 
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor