CD-uri

Sala calculatoare realizează asistenţa informaţională şi instruirea utilizatorilor în vederea utilizării catalogului electronic OPAC, Internetului şi a Bazelor de date juridice. 

Resurse: 13 de calculatoare.

Sala cuprinde 13 calculatoare cu acces la Internet și Catalogul electronic, dintre care:

calculatoarele nr. 11-13 sunt destinate pentru verificarea cutiei poştale (Internet express);

Staţiile de lucru sunt utilizate pentru informare, procesare şi lucru individual.

 
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor