Politica de acces

Acces la servicii

Accesul la servicii se refera la serviciile publice: tipuri de servicii, abilitatile personalului specializat in furnizarea serviciilor, calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor etc.
Servicii informationale si de referinta
Aspecte pozitive
 consultare carti, editii periodice din domeniul juridic in limbile romana, rusa, engleza si franceza;
 imprumut la domiciliu;
 acces la baze de date juridice;
 acces Internet si CD-uri;
 serviciul on-line de referinta - Intreab@bibliotecarul ;
 copierea si imprimarea materialelor din colectia BPD.

 In cadrul bibliotecii sunt urmatoarele forme de imprumut:
 Imprumut in salile de lectura;
 Imprumut la domiciliu;
 Imprumut inter-bibliotecar;

Imprumutul de publicatii in sala de lectura nr. 1,2 si 3
Aspecte pozitive
 Numarul documentelor din biblioteca luate spre consultare/imprumut/xeroxare este nelimitat
 Literatura solicitata poate fi rezervata pentru 1 (una) zi
 Utilizatorii pot copia documentele din salile de lectura doar la aparatele disponibile in biblioteca
 La returnarea imprumutului utilizatorii prezinta cartile bibliotecarului de referinta si le lasa pe rafturile disponibile acestora

Aspecte negative
 In timpul orelor de functionare a bibliotecii persista riscul de a fi un procent mare de carti stivuite

Reguli privind imprumutul de publicatii la domiciliu
Aspecte pozitive
 Imprumutul la domiciliu se acorda urmatoarelor categorii de utilizatori: functionari publici, procurori, judecatori, avocati, consilieri juridici, profesori ai catedrelor de drept din cadrul institutiilor de invatamant, doctoranzi, masteranzi, pensionari;
 Documentele din colectia BPD se imprumuta gratuit;
 Utilizatorii bibliotecii pot imprumuta de fiecare data maximum 2 (doua) carti (exemplare);
 Termenul de imprumut al documentelor este de 3 (trei) zile. Termenul urmeaza a fi indicat pe fisa cartii utilizatorul va fi atentionat;
 La solicitarea utilizatorului, termenul de imprumut poate fi prelungit (dar nu dupa expirarea termenului) o (una) singura data;
 Prelungirea termenului de imprumut este valabil, daca nu exista cerere de rezervare pentru aceleasi documente;
 Prelungirea perioadei de imprumut poate fi efectuata prin telefon 275 258, e-mail imprumut@pll.md sau personal la sediul BPD, str. Armeneasca 42;

Aspecte negative
 Imprumut la domiciliu doar unor categorii de utilizatori.


Acces la baze de date, Internet, Intreab@bibliotecarul
Aspecte pozitive

 Sala bibliotec@ta ofera acces utililizatorilor la 13 calculatoare, fiind distribuite in felul urmator: baza de date “Jurist” (Legislatia R.M.) poate fi consultata la calculatoarele numerele 7, 8, 9 si 10 in regim gratuit; baza de date “Practica Judiciara” (Hotararile C.S.J. etc.) poate fi accesata in regim gratuit la calculatoarele cu numerele 5 si 6; baza de date “Lex-Expert” (Legislatia Romaniei) poate fi accesata in regim gratuit la calculator cu numarul 6; baza de date EBSCO poate fi accesata on-line la calculatoarele cu numerele 1-4. Servicii Internet (cu exceptia site-urilor juridice) la calculatoarele cu numerele 11, 12 si 13;
 Acces gratuit in vederea cautarii in bazele de date juridice, precum si a informatiei juridice din Intenet;
 Existenta serviciului de referinta on-line Intreab@biblitiotecarul .

Servicii aditionale
      Imprimare
 Pana a lansa comanda de imprimare utilizatorul verifica numarul de cópii, tipul si optiunea de imprimare, in caz contrar bibliotecarul nu poarta raspunde de acestea, utilizatorii urmand sa achite rebutul imprimarii.
     Scanarea
 Scanarea este efectuata de catre bibliotecarul de referinta in afara orelor de program.
 Daca cererea pentru scanare depaseste 10 foi, scanarea se va realiza in regim de comanda peste una zi.
 Este interzisa scanarea imaginilor.

Pagini: « 6  
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor