Politica de acces

Acces fizic

Accesul fizic semnifica posibilitatile si modalitatile fizice oferite de biblioteca utilizatorilor. Acest compartiment cuprinde accesul utilizatorilor la colectie, servicii, spatiul bibliotecii, localizarea fizica si disponibilitatea colectiei si a serviciilor in cadrul bibliotecii, personalul de biblioteca responsabil de acces etc.
 
Categoriile de utilizatori

• Utilizatorii tinta ai bibliotecii sunt membrii comunitatii juridice din Republica Moldova: procurori, judecatori, avocati, profesori universitari, consilieri juridici, functionari publici, studenti ai facultatilor de drept etc.;
• Alte persoane interesate de domeniul juridic pot fi utilizatori potentiali, beneficiind si ei de serviciile bibliotecii. 

Programul de functionare
Aspecte pozitive

• Programul de functionare a bibliotecii este urmatorul:
luni-vineri - 9.00 – 19.00
sambata zi fara program
duminica – 10.00 – 17.00
• In perioada de vara (1 iunie-31 august) biblioteca functioneaza conform urmatorului program:
luni-vineri - 9.00 – 17.00
sambata - zi fara program
duminica – 10.00 – 15.00
• In zilele de luni - vineri biblioteca este deschisa pentru publicul larg;
• Ultima zi de vineri a fiecarei luni biblioteca este inchisa pentru public – zi de curatenie;
• In perioada sarbatorilor nationale si cele profesionale biblioteca se va conforma prevederilor legale nationale si locale.

Aspecte negative
• In zilele de duminica accesul este limitat pentru urmatoarele categorii de utilizatori: functionari publici, procurori, judecatori, avocati, consilieri juridici, profesori ai catedrelor de drept din cadrul institutiilor de invatamant, doctoranzi, masteranzi, pensionari prin prezentarea permisului de cititor si a legitimatiei;

Cerinte pentru identificare si inregistrare a utilizatorilor
Aspecte pozitive
• Inscrierea, precum si reinregistrarea se face la Biroul de inregistrare al bibliotecii in baza urmatoarelor acte si a unei poze (3x4):
- buletin de identitate;
- legitimatie de serviciu sau carnet de student (carnet de note);
- carnet de pensionar;
• Permisul se elibereaza pe o perioada de 5 (cinci) ani, iar formularul–contract se actualizeaza anual. 

Aspecte negative
• Restrictiile de inregistrare sunt motivate prin fluxul mare de cititori-studenti.
 
Obligatiile utilizatorilor
Aspecte pozitive
• Utilizatorii bibliotecii trebuie sa verifice inainte de consultare starea documentelor si sa semnaleze bibliotecarului eventualele nereguli constatate;
• Utilizatorii sunt obligati sa returneze in aceleasi conditii documentele consultate/imprumutate;
• Utilizatorii trebuie sa pastreze linistea in biblioteca si sa nu incomodeze colegii (se recomanda deconectarea telefoanelor mobile, discutiile in soapta etc.);
• Vestimentatia si gentile se lasa la dulapurile  special amenajate.

Aspecte negative
• Restrictiile vis-a-vis de obligatia de a lasa vestimentatia la dulap sunt motivate prin facilitarea accesului la raft, buna functionare a bibliotecii utilizatorii si evitarea posibilitatilor de furt de carte.

Localizarea fizica a colectiei
Aspecte pozitive
• Colectia de carte este expusa integral in regim de acces liber la raft;
• Localizarea fizica a colectiei este amplasata in sala de lectura nr. 1 (romana/rusa), 3 (engleza/franceza);
• Editiile de referinta (dictionare, enciclopedii etc.), ca si documentele normative se consulta doar in sala de lectura (acestea sunt marcate cu buline de culoare rosie);
• Documentele marcate cu buline de culoare verde sunt oferite imprumutului la domiciliu;
• Colectia de editii periodice curente este expusa in sala de lectura nr. 2;
• Publicatiile periodice de pe parcursul anului curent sunt expuse la raft, celelalte sunt pastrate in depozitul bibliotecii;
• Publicatiile periodice se pastreaza in fondul bibliotecii conform urmatorului criteriu cronologic: ziare – 2 ani, reviste – 10 ani;
• Bazele de date si CD-urile sunt instalate la calculatoarele disponibile utilizatorilor in sala de calculatoare
bibliotec@ta .

Aspecte negative
• Lipsa disponibilitatii tuturor tipurilor si genurilor de documente imprumutului la domiciliu;

Localizarea/identificarea punctelor de servicii
 Aspecte pozitive
• Posibilitatea de utilizare a serviciilor BPD se realizeaza prin intermediul urmatoarelor puncte de acces:
o Biroul de inregistrare si imprumut carte la domiciliu (situat la intrarea in biblioteca)
o Consultare/imprumut carte (plasat in sala de lectura nr. 1/3, aripa stanga a bibliotecii)
o Consultare editii peridice (plasat in sala de lectura nr. 2, aripa dreapta a bibliotecii)
o Acces baze de date, Internet, CD-uri (situat in sala de calculatoare
biblioteca@ta , nivelul doi al bibliotecii)
• Salile de lectura nr. 1/3 si 2 sunt prevazute conform tipurilor de documente, carte si respectiv editii periodice, oferind accesul tuturor categoriilor de utilizatori;
• Indicatoarele si panourile cu anunturi amplasate in incinta bibliotecii asigura orientarea utilizatorilor in biblioteca;
• Indicatoarele CZU si cele informative faciliteaza atat cautarea si indentificarea cartilor, editiilor periodice, cat si accesarea si utilizarea calculatoarelor;
• Cataloagele electronice (OPAC) disponibile in salile de lectura a bibliotecii ofera informatii bibliografice si analitice despre carti/articole/editii periodice;
• Serviciul on-line de referinta
intreaba@bibliotecarul se acceseaza prin intermediul paginii web la www.pll.md .

 Aspecte negative
• Plasarea colectiei de carte si editii periodice in aceasi arie cu salile pentru lectura cauzeaza galagie si incomoditati de consultare si lectura a documentelor;
• Utilizarea copiatoarelor si a dulapurilor pentru vestimentatie in aceleasi sali destinate pentru lectura creaza incomoditati de lectura;
• Lipsa salilor de lectura individuale sau stidiu in grup.

Echipament si mobilier
 Aspecte pozitive
• Utilizatorii pot copia documentele din salile de lectura la aparatele disponibile in biblioteca;
• Imprimarea informatiei din baze de date, Internet etc. poate fi efectuata la imprimanta de retea situata la nivelul doi al bibliotecii;
• Calculatoarele portative pot fi utilizate in biblioteca in locurile unde sunt prize disponibile;
• Utilizarea dischetelor este permisa, doar in cazul verificarii prealabile de virusi;
• Echipamentele de magnetizare si demagnetizare a cartilor, cu ajutorul sistemului integrat de biblioteca permit imprumutul de carte la domiciliu in regim automatizat;
• Dotarea bibliotecii cu sistem de paza si antiincendiu prin intermediul Companiei Allas asigura securitatea bibliotecii in regim de noapte si zi;
• Sistemul integrat de biblioteca Q Series asigura inmagazinarea datelor despre carte/editii periodice si utilizatori, precum si circulatia cartilor (imprumut la domiciliu);
• Accesul pentru utilizatori la calculatoare este asigurat de aplicatia Scheduler;
• In scopul evitarii utilizarii copiatoarelor de persoane neutorizate acestea sunt dotate cu parole de acces;
• Sistemul Checkpoint si etichetele de protectie aplicate pe carti, editii periodice asigura evitarea scoaterii neautorizate a cartilor/editiilor periodice din biblioteca;
• Sistemul video asigura monitorizarea spatiului BPD;
• Dotarea bibliotecii cu mobilier special acorda functionalitate si disponibilitate:
o Rafturi pentru carte si editii periodice;
o Mese pentru lectura carte, editii periodice;
o Masa pentru persoane dezavantajate;
o Mese pentru calculatoare;
o Scaune pentru utilizatori;
o Dulapuri pentru pastrarea vestimentatiei;
o Rafturi pentru expozitii de carte/editii periodice;

Aspecte negative
• Lipsa disponibilitatii telefoanelor, fax-urilor pentru utilizatori;
• Lipsa posibilitatii de multiplicare individuala la aparatele de copiere;
• Lipsa contractelor privind mentinerea, actualizarea sau schimbarea echipamentului bibliotecii la un timp minim si orar regulat.

Interdictii si penalitati vis a vis de acces
• Deteriorarea sub orice forma, detasarea (desprinderea, desfacerea, dezlipirea) si sustragerea unor pagini, etc. din publicatii, precum si utilizarea necorespunzatoare a calculatoarelor, atrage dupa sine suspendarea permisului pe o perioada de la 1 la 6 luni, sau 1 an, in functie de gravitatea prejudiciului cauzat.
• Sustragerea de publicatii din fondul BPD implica obligatia recuperarii de catre utilizatorul in cauza a publicatiei respective, in aceeasi editie.
• In cazul pierderii documentului imprumutat utilizatorul este obligat sa returneze bibliotecii documentul identic imprumutat, iar in cazul de imposibilitate – a unui xerox a documentului sau a unui document identic celui imprumutat. In cazul prezentarii unei copii al documentului pierdut utilizatorul va suporta cheltuielile de copiere, laminare.
• Cazurile de sustragere intentionata si tentativele de furt vor fi examinate de sectorul 1 de Politie Chisinau.
• Actiunile de virusare a calculatoarelor se sanctioneaza cu anularea valabilitatii permisului de intrare in biblioteca.
• Iesirea cu documentele BPD fara permisiunea bibliotecarului de referinta se sanctioneaza cu anularea valabilitatii permisului de intrare in biblioteca.
• Dreptul de a aplica sanctiunile revin conducerii administrative a bibliotecii. Eventualele contestatii se pot depune la Administrarea BM „B.P. Hasdeu” in termen de 5 zile de la luarea deciziei de sanctionare si vor fi analizate de Consiliul de Administrare a BM „B.P. Hasdeu”.
• Agresiunea fizica sau verbala la adresa personalului bibliotecii va fi sanctionata, in functie de gravitatea faptei.

Personal
Aspecte pozitive
• Utilizarea de catre bibliotecari a postei electronice este asigurata de programul The Bat.
• Asigurarea functionarii echipamentului si administrarii spatiului bibliotecii este realizata de personalul bibliotecii. Se practica delegarea unor persoane de la Sediul  Central al BM – pentru transport carte,  repararea sistemului electric.

Pagini: 1 2 3 4 5 »  
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor