Politica de acces

Introducere

Bibliotecile reprezinta o parte a sistemului informational, educational si cultural al tarii, furnizand oportunitati pentru membrii comunitatii in vederea dezvoltarii si cresterii intelectuale. Biblioteca Publica de Drept, filiala a Bibliotecii Publice de Drept are o responsabilitate specifica in compartie cu alte biblioteci publice, si anume cea de furnizare a accesului la informatia si documentul juridic, promovare a informarii legislative nationale, misiune ce contribuie la o participare activa a fiecarui membru al comunitatii in dezvoltarea valorilor societatii democratice.
 
Politica de acces – promoveaza accesul la informatie in corespundere cu politicile nationale si linii directoare internationale privind accesul la informatie, cunoastere, idei, luand in considerare si specificul bibliotecii specializate si categoriile de utilizatori ale acesteia, precum si situatia reala si prezenta a Bibliotecii Publice de Drept.

Scopul major al Politicii de acces este de a promova modalitatile si posibilitatile reale de acces ale bibliotecii, precum depistarea punctelor slabe si aspectelor negative in vederea organizarii eficiente si coerente a furnizarii acceslui la colectie, serviici, local etc.

Pagini: 1 2 3 4 5 »  
Bibliotec@Ta
Înregistare on-line Solicitare înstruire Solicitare achiziţie BPD Ajutor